XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Szanowni Państwo przygotowujemy XXI. ZFN. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Szczegóły w zakłądce PROGRAM.

O FESTIWALU

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie.

KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

dr. inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej

dr Waldemar Urbanik

Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

dr hab. Mirosława Jarmołowicz

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof. CB

Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

mgr Lucjan Bąbolewski

Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

mgr inż. Andrzej Szelążek

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Sponsorzy i Mecenasi
Patronat Honorowy i Medialny
Zmień
Włącz tryb kontrastu