Archiwum Książnica Pomorska im. S. Staszica

Wszystkie zajęcia od 16 do 21 września 2019, po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wykład z prezentacją na temat doskonalenia umiejętności komunikacji
Jak mówić do ludzi i do rzeczy?
Opiekun: Stanisław Heropolitański
s.heropolitanski@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19315
Warsztaty plastyczne
Adresaci: zorganizowane grupy dzieci z klas 1 – 6 szkoły podstawowej.
Zwierzęta – przyjaciele dzieci i dorosłych
Opiekun: Bogusława Muchalska-Ferdyn, Magdalena Sikora, Aneta Łukomska
s.matejek@ksiaznica.szczecin.pl , tel.: 91 4819160
Warsztaty bibliograficzne
Adresaci: licealiści i studenci
Bibliografia załącznikowa, normy bibliograficzne, dokumenty elektroniczne, zasady dot. cytowania w pracach naukowych.
Opiekun: Sylwia Wesołowska, Beata Niemaszyk
s.wesolowska@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 4819215;
Wykład z prezentacją
Adresaci: grupy zorganizowane (młodzież ponadgimnazjalna, seniorzy),
Generał Władysław Anders - dowódca Armii Polskiej w ZSRR
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Pierwsze lata Polski na Pomorzu Zachodnim
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Jerzy Giedroyć - redaktor Kultury
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Zapisy: agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Minister Eugeniusz Kwiatkowski - jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie międzywojennym i po II wojnie śwaitowej
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Prezydent Ignacy Mościcki - uczony i polityk
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej po 1945 roku
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
wykład z prezentacją
Dział zbiorów specjalnych
Co jest na tej fotografii? Fotografie Szczecina i regionu w zbiorach Książnicy Pomorskiej
Opiekun: Grzegorz Piskorz
(91) 48 19 180; g.piskorz@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Dział Zbiorów Specjalnych
Stanisław Moniuszko bez tajemnic
Opiekun: Małgorzata Mazikiewicz
(91) 48 19 171; m.mazikiewicz@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Czego Maria Dąbrowska w swoich listach nie napisała : korespondencja rodzinna pisarki w zbiorach Książnicy Pomorskiej
Opiekun: Aleksandra Skiba
(91) 48 19 176; a.skiba@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Kim byli uczniowie dawnych szkół przy ul. Mariackiej w Szczecinie? Rękopiśmienny rejestr uczniowski ze zbiorów Książnicy Pomorskiej jako cenne źródło do dziejów szczecińskiej oświaty XVI-XVIII w.
Opiekun: dr hab. Agnieszka Borysowska
(91) 48 19 315; a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Szczecin okiem dawnego burmistrza. Wokół „Opisu miasta Szczecina” Paula Friedeborna (Szczecin 1624).
Opiekun: dr hab. Agnieszka Borysowska
(91) 48 19 315; a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Szczecińscy drukarze w XVI - XVIII w.
Opiekun: Alicja Łojko
a.lojko@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 129 177;
Jak się żyło w Szczecinie w XVIII w.? Życie codzienne mieszkańców w świetle ówczesnychprzepisów i zarządzeń
Opiekun: Agata Michalska
(91) 48 19 177; ag.michalska@ksiaznica.szczecin.pl
Niezwykłe Szczecinianki
Opiekun: Katarzyna Zwierzewicz
k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;
Adresaci: licealiści i studenci
Źródła do dziejów Pomorza – zbiory Czytelni Pomorzoznawczej
Opiekun: Katarzyna Zwierzewicz
k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;
Druk książęcą ręką naznaczony. Funeralium dla księcia wołogoskiego Filipa I ze zbiorów Książnicy Pomorskiej
Michał Gierke
przewidywany czas trwania: (91) 48 19 171; m.gierke@ksiaznica.szczecin.pl
Pozornie pospolite. Gotyckie malowidła ścienne w chojeńskich świątyniach
Opiekun: Michał Gierke
(91) 48 19 171; m.gierke@ksiaznica.szczecin.pl
Rynek, ratusz, fara – o przestrzeni publicznej miast późnego średniowiecza
Opiekun: Michał Gierke
(91) 48 19 171; m.gierke@ksiaznica.szczecin.pl
„Minister ieden heretycki w Sczecinie...” O życiu i twórczości Daniela Cramera (1568–1637)
Opiekun: Michał Gierke
(91) 48 19 171; m.gierke@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Inkunabuły w zbiorach Starych Druków Książnicy Pomorskiej
Opiekun: Alicja Łojko, Agata Michalska
(91) 48 19 177; ag.michalska@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
E-czasopisma w Książnicy Pomorskiej
Opiekun: Agnieszka Klassa-Świszczewska, Milena Krysiak
(91) 48 19 3148; a.klassa@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Academica.pl – cyfrowa platforma naukowa
Opiekun: Anna Jończak
(91) 48 19 360; a.jonczak@ksiaznica.szczecin.pl
warsztaty literacko-plastyczne
Adresaci: dzieci z klas I-IV SP
Szczecin moje rodzinne miasto
Opiekun: Katarzyna Walatek, Magdalena Malicka, Elżbieta Napora
(91) 48 19 160, s.matejek@ksiaznica.szczecin.pl
warsztaty
Regionalne wędrowanie. Konkurs wiedzy o Pomorzu dla młodzieży i dorosłych
Opiekun: Sylwia Wesołowska
(91) 48 19 215, s.wesolowska@ksiaznica.szczecin.pl
warsztaty
Adresaci: uczniowie klas IV-VI SP
Miejski szlak turystyczny w Szczecinie.
Opiekun: Agnieszka Gnat-Leśniańska
a.gnat@ksiaznica.szczecin.pl, tel.91 48 19 210;

Koordynator – st. kustosz dypl. dr hab. Agnieszka Borysowska
sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
tel. 0(91) 48 191 315
a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

Zmień
Włącz tryb kontrastu