Instytut Językoznawstwa US 2021

20. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: młodzież szkolna; seniorzy
Sala C; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
12.30-13.30
Etyka słowa - a co to takiego?
Opiekun: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
20. 09. 2021r.
ćwiczenia
Adresaci: młodzież licealna, do 30 osób
Sala A; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
10.00-11.30
Z niemiecką frazeologią za pan brat / Auf vertrautem Fuß mit der deutschen Phraseologie
Opiekun: dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 90 minut
20. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: seniorzy
Sala A; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
11.45-12.45
Co dwie głowy, to nie jedna – liczby w przysłowiach, liczby w językach
Opiekun: dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
20. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: młodzież licealna
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
10.00-11.00
Languages of the United Kingdom
Opiekun: mgr Paweł Tuz
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
20. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: seniorzy
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
11.15.-12.15
Języki Zjednoczonego Królestwa
Opiekun: mgr Paweł Tuz
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
20. 09. 2021r.
warsztaty
Adresaci: młodzież licealna; 15 osób (możliwe kilka grup, jedna po drugiej)
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
12.30-13.30
Welsh taster course (Minikurs języka walijskiego)
Opiekun: mgr Paweł Tuz
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
21. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: seniorzy
Sala A; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
10.00-11.00
Co nas łączy, co odróżnia? Polacy, Rosjanie i Niemcy wobec wartości ˗ hierarchia i rozumienie
Opiekun: dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
21. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: seniorzy, studenci III wieku, 15 osób
Sala A; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
11.15-12.15
Sienkiewicz w świetle korespondencji prywatnej
Opiekun: dr hab. Leonarda Mariak, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
wykład
Adresaci: młodzież licealna
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
10.00-10.45
Debunking the myths of Anglocentrism (minimalny poziom języka około B1)
Opiekun: dr Adriana Goldman
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 45 min.
21. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: seniorzy
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
11.00-11.45
Mity anglocentryzmu lub wersja anglojęzyczna Debunking the myths of Anglocentrism (minimalny poziom języka około B1)
Opiekun: dr Adriana Goldman
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 45 min.
20. 09. 2021r.
warsztaty
Adresaci: seniorzy; 12-15 osób
Sala C; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
10.00-11.00
Emocje w języku
Opiekun: dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
20. 09. 2021r.
ćwiczenia
Adresaci: młodzież licealna; 12-15 osób
Sala C; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
11.15-12.15
Jak skutecznie uczyć się języka obcego na przykładach z języka niemieckiego
Opiekun: dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
21. 09. 2021r.
warsztaty
Adresaci: młodzież licealna lub seniorzy; 20-25 osób
Sala A; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
12.15-12.45
Mnemotechniki w nauce języka obcego
Opiekun: dr hab. Anna Sulikowska, prof. US
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
21. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: młodzież licealna
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
12.00.-12.45
O języku w Internecie
Opiekun: dr Rafał Sidorowicz
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
20. 09. 2021r.
warsztaty tłumaczeniowe (dot. języka angielskiego)
Adresaci: młodzież licealna; 13-16 osób
Sala A, Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
13.00-13.45
Zastosowanie czasów w krótkich tłumaczeniach zdań
Opiekun: mgr Marcin Izmajłowicz
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
21. 09. 2021r.
warsztaty
Adresaci: młodzież licealna
Sala A; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
13.00-14.00
Ptyś i dyrdymały - to słowa polskiego pochodzenia? (Zapożyczenia językowe w języku polskim)
Opiekun: dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US; mgr Maria Janusz
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
21. 09. 2021r.
wykład
Adresaci: młodzież licealna (młodsze klasy szkół średnich)
Sala B; Instytut Językoznawstwa, US, Al. Piastów 40 b
13:00-13:45
How to become a better speaker - kilka prostych sposobów na oswojenie się z językiem
Opiekun: Martyna Jabłońska (Koło Naukowe Linguaphile)
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl
Zmień
Włącz tryb kontrastu