Instytut Pedagogiki US 2021

21.09.2021
Warsztaty
Adresaci: dzieci 12-15 lat oraz potencjalni kandydaci na studia o kierunku Edukacja artystyczna. grupa max 10 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 44
12:00
Grafika kuchenna
Opiekun: dr Agnieszka Materne, dr Mikołaj Materne
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
Warsztaty plastyczne w formie ćwiczeń. Warsztaty z grafiki artystycznej stylizowanej na klasyczną litografię, wykonaną bez tradycyjnych środków chemicznych, które zastąpione będą substancjami spożywczymi.
przewidywany czas trwania: 2-3 godziny
21.09.2021
Warsztaty
Adresaci: dzieci 12-15 lat oraz potencjalni kandydaci na studia o kierunku Edukacja artystyczna, grupa nax 10 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 44
9:00
Fotografia solarna – cyjanotypia i anthotypia
Opiekun: dr Agnieszka Materne, dr Mikołaj Materne
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
Warsztaty fotograficzne w formie wykładu, prezentacji i prostych ćwiczeń. Fotografia stykowa bez użycia klasycznego aparatu fotograficznego.
przewidywany czas trwania: 2-3 godziny
20-24 września 2021
Wystawa
Adresaci: bez ograniczeń
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79
Wystawa Końcoworoczna Studentów Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną
Opiekun: dr Agnieszka Materne, dr Mikołaj Materne
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
23.09.2021
Warsztaty
Adresaci: 7-8 lat; trzy grupy po 10 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 119
11-11.30 (grupa pierwsza); 11.40-12.10 (grupa druga); 12.20-12.50 (grupa trzecia)
Przybliżone postrzeganie świata dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Opiekun: Aleksandra Prus, Joanna Szumiło- Jackowska
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 30 minut
25.09.2021
Warsztaty fotograficzne
Adresaci: 12-19 lat; dwie grupy po 8 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 18 (pierwsza grupa); sala nr 35 (druga grupa)
9:00
Poznaj swoje oblicza
Opiekun: dr hab. Hubert Kupiec, dr Monika Zięciak
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 3 godziny
24,09.2021
Warsztaty
Adresaci: 14 – 19 lat, grupa max 20 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 2
12:00
Warsztaty z symulatorem starości
Opiekun: dr Rafał Iwański
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
24.09.2021
Wykład
Adresaci: Osoby w wieku powyżej 60 roku życia, grupa max 25 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 2
10:00
Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w ujęciu społecznym i ekonomicznym
Opiekun: dr Rafał Iwański
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
21.09.2021
Wykład
Adresaci: Uczniowie szkół średnich; max 20 osób
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. M. Ogińskiego 16/17, sala nr 58
12.15
Języki miłości
Opiekun: dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 90 minut
Zmień
Włącz tryb kontrastu