Komitet honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
dr. inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr Waldemar Urbanik
Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Jan Macholak
Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie
mgr Lucjan Bąbolewski
Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
mgr inż. Sławomir Wencel
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie