KONTAKT

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe,
mgr Renata Grabowiecka
al. Wojska Polskiego 96, 71-481 Szczecin, tel. 798 682 905
email: stn@usz.edu.pl
www: stn.szczecin.pl

nr konta bankowego 37 1240 3813 1111 0000 4375 6780

Jeżeli chcesz nam pomóc, to prześlij darowiznę na cele statutowe


Uniwersytet Szczeciński,
Pełnomocnik Rektora: dr Robert Woziński, muzeum geologiczne US;

muzeum@usz.edu.pl tel. +48 91 444 24 26
www: usz.edu.pl


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Pełnomocnik Rektora Kinga Wełyczko – kierownik biura promocji,

e-mail: pr@zut.edu.pl

www: zut.edu.pl


Akademia Morska w Szczecinie
Pełnomocnik Rektora: dr inż. Marcin Przywarty
tel. 91 48 09 458
e-mail: m.przywarty@am.szczecin.pl
www: am.szczecin.pl


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pełnomocnik Rektora: dr hab. n. med. Tomasz K Wojdacz

email: tomasz.wojdacz@pum.edu.pl

www: pum.edu.pl


Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Pełnomocnik Rektora: Monika Urbanik-Pająk
tel. 91 422 04 22
e-mail: murbanik-pajak@wshtwp.pl
www: http://wshtwp.pl


Politechnika Koszalińska,
Dział Nauki i Współpracy z Gospodarką: mgr Maria Pelc
ul.Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin tel. 94 347 86 17,
e-mail: maria.pelc@tu.koszalin.pl 
www: tu.koszalin.pl


Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie
ul. Podgórna 15/16
tel. 091 481 91 10
Koordynator: dr Agnieszka Borysowska – sekretarz naukowy
tel. 091-48-19-315
e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl
www: ksiaznica.szczecin.pl


Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
dr Barbara Popiel
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
ul. Mieszka I 61c, 71-011 Szczecin
tel. 69 59 50 730
e-mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
www.cb.szczecin.pl


Koordynatorzy wydziałowi

Uniwersytet Szczeciński:

Wydział Biologii
dr Magdalena Achrem
tel. 91 444 15 23
e-mail: magdalena.achrem@usz.edu.pl
Wydział Teologiczny
dr Piotr Goniszewski
e-mail: piotr.goniszewski@usz.edu.pl
Wydział Nauk o Ziemi
dr hab. Halina Kalkowska-Kowalewska, prof. US
tel. 91 444 25 34
e-mail: halkalk@univ.szczecin.pl
Wydział Filologiczny
                                    mgr Tomasz Obiała
tel. 91 444 27 08 e-mail: tomasz.obiala@usz.edu.pl
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
dr Katarzyna Leźnicka
tel. 91 444 27 49, e-mail: katarzyna.leznicka@usz.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US
e-mail: k.swiech@interia.pl
Wydział Matematyczno-Fizyczny
dr Stanisław Prajsnar
tel. 91 444 12 43
e-mail: prajsnar@wmf.univ.szczecin.pl

Wydział Nauk o Ziemi

dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
tel.(91) 444 25 34, e-mail: halina.kowalewska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

                                   dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

 

                                   tel. 444 20 93 lub 609450808  e-mail:  tomasz.bernat@usz.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny:

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
dr inż. Renata Dobrzyńska
e-mail: renata.dobrzynska@zut.edu.pl
Wydział Budownictwa i Architektury
dr inż. arch. Ryszard Hajdamowicz
tel. 604 45 03 16
e-mail: rhajdamowicz@ps.pl
Wydział Ekonomiczny
dr Rafał Mazur
tel. 91 449 69 07
e-mail: rmazur@zut.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
dr inż. Magdalena Urbaniak
tel. 91 449 45 74
e-mail: murbaniak@zut.edu.pl
Wydział Informatyki
dr inż. dr inż. Anna Barcz
abarcz@wi.zut.edu.pl
Zgłoszenie udziału w wykładach:
Liliana Wołoszczuk
tel. 91 449 56 07
e-mail: lwoloszczuk@wi.zut.edu.pl
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian
tel. 91 449 6161
e-mail: iochmian@zut.edu.pl
Wydział Elektryczny
Małgorzata Parszutowicz
ul. Sikorskiego 37
tel. 91 449 40 65
e-mail: malgorzata.parszutowicz@zut.edu.pl
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec
tel. 91 449 67 83
e-mail: katarzyna.wojdak-maksymiec@zut.edu.pl
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. inż. Dariusz Moszyński
tel. 091-449-41-32
e-mail: dmoszynski@zut.edu.pl
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
tel. 91 440 66 40
e-mail: kmazurkiewicz@zut.edu.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
mgr Karolina Siniarska – Pilch
tel. 91 483 54 50
e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl,
www.oze.szczecin.pl

Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szczecińskie Towarzysztwo Naukowe, w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

Kasztanowa 4, Przecław, Polska

Zmień
Włącz tryb kontrastu