2018 Książnica Pomorska im. S. Staszica

Koordynator – mgr Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy,

tel. 091-48-19-315, 510-161-778, e-mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl


15 – 22 września 2018 r. CAŁY TYDZIEŃ

 WARSZTATY

Adresaci: grupy młodzieży szkolnej, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

Czytelnia Młodzieżowa

Co ukrywa biblioteka? Henryk Sienkiewicz, jakiego nie znacie. Metodyka wyszukiwania informacji i sporządzaniazestawienia bibliograficznego na określony temat z wykorzystaniem baz danych Książnicy Pomorskiej.

mgr Barbara Strączek

b.straczek@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 4819155;


 

Książka ma głos czyli warsztaty pięknego czytania.

Stanisław Heropolitański

s.heropolitanski@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19315


Adresat: młodzieży gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Liczba uczestników: co najmniej 12 osób.

Informacja Gospodarcza i Prawna – Czytelnia

Alternatywna lekcja przedsiębiorczości - warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem symulacyjnej gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Mgr Elżbieta Malinowska

ekonomia@ksiaznica.szczecin.pl tel. 91-48-19-230;


 Warsztaty plastyczne

Adresaci: zorganizowane grupy dzieci z klas 1 – 6 szkoły podstawowej.

Zwierzęta – przyjaciele dzieci i dorosłych..

Katarzyna Walatek, Magdalena Sikora, Aneta Łukomska

m.sikora@ksiaznica.szczecin.pl , tel.: 91 4819160


Warsztaty bibliograficzne

Adresaci: licealiści i studenci

Bibliografia załącznikowa, normy bibliograficzne, dokumenty elektroniczne, zasady dot. cytowania w pracach naukowych.

mgr Sylwia Wesołowska, mgr Beata Niemaszyk

b.niemaszyk@ksiaznica.szczecin.pl; s.wesolowska@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 4819215;


LEKCJE FESTIWALOWE, PRELEKCJE ORAZ WYKŁADY POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ

 Adresaci: grupy zorganizowane (młodzież ponadgimnazjalna, seniorzy),

OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. TERMINY LEKCJI NALEŻY UZGODNIĆ Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI

 

Irena Sendlerowa (1910-2008), Matka Dzieci Holocaustu. Patronka 2018 roku

Mgr Cecylia Judek

c.judek@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 914819315; 510 161 778;

 

Krzysztof Kamil Baczyński(1921-1944) – życie i twórczość.

mgr Cecylia Judek

c.judek@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 914819315; 510 161 778;


Krzysztof Kamil Baczyńskii inni pisarze okresu wojny.

mgr Cecylia Judek

c.judek@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 914819315; 510 161 778;


Maria Dąbrowska (1889-1965) – życie i twórczość.

mgr Cecylia Judek

 

Władysław Broniewski – tym razem bez cenzury.

mgr Cecylia Judek


Konstanty Ildefons Gałczyński i jego związki ze Szczecinem.

mgr Cecylia Judek

 

Zbigniew Herbert .(1924-1998). W stronę wartości. Patron 2018 roku

mgr Cecylia Judek


Czesław Miłosz – życie i twórczość.

mgr Cecylia Judek


Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – życie i twórczość.

mgr Cecylia Judek


Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) – niezwykła osobowość twórcza.

mgr Cecylia Judek


Eliasz Rajzman (1906-1975) –żydowski poeta ze Szczecina.

mgr Cecylia Judek

 

Stefan Żeromski – pisarz, bibliotekarz, społecznik.

mgr Cecylia Judek

 

Janusz Korczak – lekarz, wychowawca, społecznik.

mgr Cecylia Judek

 

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – patron roku 2016.

mgr Cecylia Judek


Henryk Sienkiewicz i Marie jego życia.

mgr Cecylia Judek

 

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – tytan pracy.

mgr Cecylia Judek


Podążać za marzeniem. Joseph Conrad – Józef Konrad Korzeniowski. Patron roku 2017.

mgr Cecylia Judek

 

Maria Flukowska i jej bliscy – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

mgr Cecylia Judek

 

Co jest na tej fotografii? – fotografie Szczecina i regionu w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

mgr Grzegorz Piskorz

g.piskorz@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 9148 19 180;

 

Morski areszt – - kto? kogo? kiedy ? i dlaczego aresztował? – niezwykłe dokumenty życia społecznego

mgr Justyna Kowalska

j.kowalska@ksiaznica.szczecin.pl, tel.91 4919195;

 

Książnica Pomorska i niemiecka Stadtbibliothek w Szczecinie – siostry czy kuzynki?

mgr Małgorzata Bartosik

m.bartosik@ksiaznica.szczecin.pl, tel. tel.91 4919195;

 

Kiedy naprawdę urodził się Fryderyk Chopin

mgr Małgorzata Mazikiewicz

m.mazikiewicz@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 91 48 19 170;

 

Pozornie pospolite – o niezwykłościach malowideł gotyckich z chojeńskich świątyń.

mgr Michał Goerke

m.goerke@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19 170;

 

Okiem burmistrza Paula Friedeborna, czyli jak wyglądał Szczecin w XVII wieku

dr Agnieszka Borysowska

a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl tel. 91 4819175;

 

Niepowtarzalne i unikatowe. Rękopisy w zbiorach Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej

mgr Jolanta Liskowacka

j.liskowacka@ksiaznica.szczecin.pl ; tel.: 914819175; 510 161 782;

 

Pasje bibliofilskie i kolekcjonerskie Mathauasa Heinricha Liebeherra – rajcy szczecińskiego z przełomu XVII i XVIII wieku

mgr Aleksandra Skiba

a.skiba@ksiaznica.szczecin.pl; tel. tel. 91 4819175;

 

Inkunabuły w zbiorach Starych Druków Książnicy Pomorskiej.

mgr Alicja Łojko, mgr Agata Michalska

a.lojko@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 129 177;


Śladami morskich podróżników.

mgr Ewa Pierzchała

e.pierzchala@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 91 48 129 185;


Szczecińscy drukarze w XVI - XVIII w.

mgr Alicja Łojko

staredruki@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91-48-19-177;


Jak się żyło w Szczecinie w XVIII wieku?

mgr Agata Michalska

staredruki@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91-48-19-177;

 

Generał Władysław Anders – dowódca Armii Polskiej w ZSRR.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,

 

Pierwsze lata Polski na Pomorzu Zachodnim.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,


Jerzy Giedroyc – redaktor „Kultury”.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,

 

Minister Eugeniusz Kwiatkowski – jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej
w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej
.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,

 

Prezydent Ignacy Mościcki-uczony i polityk.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,

 

Rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej po 1945 roku.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,

 

Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji

mgr Sylwia Matejek

s.matejek@ksiaznica.szczecin.pl , tel.: 91 4819165;


Dziedzictwo kulturowe regionu w regionalnych, krajowych i światowych zasobach bibliotek cyfrowych.

mgr Lilia Marcinkiewicz, mgr Lucyna Karbownik

l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91 48 19 122, 510 161 786;


Tajemnice konserwacji zabytkowych zbiorów bibliotecznych.

dr Wojciech Łopuch

w.lopuch@ksiaznica.szczecin.pl, tel.914819263;

 

Niezwykłe Szczecinianki

mgr Katarzyna Zwierzewicz

k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;

 

Adresaci: licealiści i studenci

Źródła do dziejów Pomorza – zbiory Czytelni Pomorzoznawczej

mgr Katarzyna Zwierzewicz

k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;

 

Miejski szlak turystyczny w Szczecinie.

mgr Jan Krzysztoń

pomorze@ksiaznica.szczecin.pl, tel.91 48 19 210;


Wiarygodność informacji w Internecie.

mgr Radosław Delida

r.delida@ksiaznica.szczecin.pl  tel. 91 4819240, tel. 91 4819241;

 

Wystąpienia publiczne.Jak mówić do ludzi i do rzeczy?

Stanisław Heropolitański

heropolitanski@gmail.com; tel.608 50 55 66;

 

Adresaci: zorganizowane grupy młodzieży ponadgimnazjalnej

Dział Informacji Naukowej i Promocji

Zwiedzanie Książnicy Pomorskiej

informacja@ksiaznica.szczecin.pl, tel.: 91 4819201, 91 48 19 200.


WYSTAWY

Adresaci: grupy odwiedzające Książnicę Pomorską

 

ul. Dworcowa 8 (parter)

Niezwykłe szczecinianki.


 od 1 września do 30 września.

Film polski animowany dla dzieciod 7 września do 25 października

Sala pod Piramidą

Wystawa rysunku Edwarda Dwurnika


od 5 września do 30 września.

Sala Kolumnowa

W 80 lat dookoła świata – Maciej Krzeptowski


od 20 września do 27 września.

Hol przy Informatorium

Tydzień ksiąg zakazanych


od 12 lutego do 31 grudnia.


Hol na parterze w budynku od ul Dworcowej

Józef Michał Bazewicz – kartograf


od 20 sierpnia do 17 września.

Hol przy Informatorium

Jerzy Harasymowicz. 85. rocznica urodzin


od 11 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r.


Aula

Powstanie w Getcie Warszawskim. Wystawa malarstwa Kornelii Jurkowieckiej