Książnica Pomorska im. S. Staszica

Wszystkie zajęcia od 16 do 21 września 2019, po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę
Wykład z prezentacją na temat doskonalenia umiejętności komunikacji
Jak mówić do ludzi i do rzeczy?
Opiekun: Stanisław Heropolitański
s.heropolitanski@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19315
Warsztaty plastyczne
Adresaci: zorganizowane grupy dzieci z klas 1 – 6 szkoły podstawowej.
Zwierzęta – przyjaciele dzieci i dorosłych
Opiekun: Bogusława Muchalska-Ferdyn, Magdalena Sikora, Aneta Łukomska
s.matejek@ksiaznica.szczecin.pl , tel.: 91 4819160
Warsztaty bibliograficzne
Adresaci: licealiści i studenci
Bibliografia załącznikowa, normy bibliograficzne, dokumenty elektroniczne, zasady dot. cytowania w pracach naukowych.
Opiekun: mgr Sylwia Wesołowska, mgr Beata Niemaszyk
s.wesolowska@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 4819215;
Wykład z prezentacją
Adresaci: grupy zorganizowane (młodzież ponadgimnazjalna, seniorzy),
Zapisy: OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. TERMINY LEKCJI NALEŻY UZGODNIĆ Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI
Generał Władysław Anders - dowódca Armii Polskiej w ZSRR
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Pierwsze lata Polski na Pomorzu Zachodnim
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Jerzy Giedroyć - redaktor Kultury
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Adresaci: dr Agnieszka Zaremba
Zapisy: agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Minisret Eugeniusz Kwiatkowski - jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie międzywojennym i po II wojnie śwaitowej
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Prezydent Ignacy Mościcki - uczony i polityk
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
Wykład z prezentacją
Rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej po 1945 roku
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba@wp.pl, tel. 914819225
wykłąd z prezentacją
Dział zbiorów specjalnych
Co jest na tej fotografii? Fotografie Szczecina i regionu w zbiorach Książnicy Pomorskiej
Opiekun: Grzegorz Piskorz
(91) 48 19 180; g.piskorz@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Dział Zbiorów Specjalnych
Stanisław Moniuszko bez tajemnic
Opiekun: Małgorzata Mazikiewicz
(91) 48 19 171; m.mazikiewicz@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Czego Maria Dąbrowska w swoich listach nie napisała : korespondencja rodzinna pisarki w zbiorach Książnicy Pomorskiej
Opiekun: Aleksandra Skiba
(91) 48 19 176; a.skiba@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Kim byli uczniowie dawnych szkół przy ul. Mariackiej w Szczecinie? Rękopiśmienny rejestr uczniowski ze zbiorów Książnicy Pomorskiej jako cenne źródło do dziejów szczecińskiej oświaty XVI-XVIII w.
Opiekun: dr hab. Agnieszka Borysowska
(91) 48 19 315; a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl
wykład i prezentacja
Szczecin okiem dawnego burmistrza. Wokół „Opisu miasta Szczecina” Paula Friedeborna (Szczecin 1624).
Opiekun: dr hab. Agnieszka Borysowska
(91) 48 19 315; a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl
Co jest na tej fotografii? – fotografie Szczecina i regionu w zbiorach Książnicy Pomorskiej.
Opiekun: mgr Grzegorz Piskorz
g.piskorz@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 9148 19 180;
wykład i prezentacja
Szczecińscy drukarze w XVI - XVIII w.
Opiekun: mgr Alicja Łojko
a.lojko@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 129 177;
Jak się żyło w Szczecinie w XVIII w.? Życie codzienne mieszkańców w świetle ówczesnychprzepisów i zarządzeń
Opiekun: mgr Agata Michalska
(91) 48 19 177; a.lojko@ksiaznica.szczecin.pl
Jerzy Giedroyc – redaktor „Kultury”.
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,
Minister Eugeniusz Kwiatkowski – jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej.
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,
Prezydent Ignacy Mościcki-uczony i polityk.
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,
Rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej po 1945 roku.
Opiekun: dr Agnieszka Zaremba
agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819225,
Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji
Opiekun: mgr Sylwia Matejek
s.matejek@ksiaznica.szczecin.pl , tel.: 91 4819165;
Dziedzictwo kulturowe regionu w regionalnych, krajowych i światowych zasobach bibliotek cyfrowych.
Opiekun: mgr Lilia Marcinkiewicz, mgr Lucyna Karbownik
l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91 48 19 122, 510 161 786;
Tajemnice konserwacji zabytkowych zbiorów bibliotecznych.
Opiekun: dr Wojciech Łopuch
w.lopuch@ksiaznica.szczecin.pl, tel.914819263;
Niezwykłe Szczecinianki
Opiekun: mgr Katarzyna Zwierzewicz
k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;
Adresaci: licealiści i studenci
Źródła do dziejów Pomorza – zbiory Czytelni Pomorzoznawczej
Opiekun: mgr Katarzyna Zwierzewicz
k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;
Miejski szlak turystyczny w Szczecinie.
Opiekun: mgr Jan Krzysztoń
pomorze@ksiaznica.szczecin.pl, tel.91 48 19 210;
Wiarygodność informacji w Internecie.
Opiekun: mgr Radosław Delida
r.delida@ksiaznica.szczecin.pl tel. 91 4819240, tel. 91 4819241;
Wystąpienia publiczne.Jak mówić do ludzi i do rzeczy?
Opiekun: Stanisław Heropolitański
heropolitanski@gmail.com; tel.608 50 55 66;
Adresaci: zorganizowane grupy młodzieży ponadgimnazjalnej
Dział Informacji Naukowej i Promocji
Zwiedzanie Książnicy Pomorskiej
informacja@ksiaznica.szczecin.pl, tel.: 91 4819201, 91 48 19 200.
od 1 września do 30 września.
WYSTAWY
Adresaci: grupy odwiedzające Książnicę Pomorską
ul. Dworcowa 8 (parter)
Film polski animowany dla dzieci
od 7 września do 25 października
Sala pod Piramidą
Wystawa rysunku Edwarda Dwurnika
od 5 września do 30 września.
Sala Kolumnowa
W 80 lat dookoła świata – Maciej Krzeptowski
od 20 września do 27 września.
Hol przy Informatorium
Tydzień ksiąg zakazanych
od 12 lutego do 31 grudnia.
Hol na parterze w budynku od ul Dworcowej
Józef Michał Bazewicz – kartograf
od 20 sierpnia do 17 września.
Hol przy Informatorium
Jerzy Harasymowicz. 85. rocznica urodzin
od 11 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r.
Aula
Powstanie w Getcie Warszawskim. Wystawa malarstwa Kornelii Jurkowieckiej

Koordynator – st. kustosz dypl. dr Agnieszka Borysowska
sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
tel. 0(91) 48 191 315
a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

Zmień
Włącz tryb kontrastu