O FESTIWALU

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie.

Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Ma to szczególne znaczenie dla licealistów stojących przed wyborem uczelni, w której podejmą studia. Uczniowie szkół średnich nie są jednak jedynymi adresatami wydarzeń festiwalowych. Zapraszamy całe rodziny – od kilkuletnich dzieci po seniorów. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkowie innych organizacji zrzeszających dorosłych są częstymi gośćmi naszych wydarzeń.

Uroczysta inauguracja XX Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki nie odbędzie się.

Aktualnie pracujemy nad dostosowaniem programu XX ZFN do wymagań epidemicznych.

 

 

dr hab. inż. Jacek Soroka, em. prof. ZUT

Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XX Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

 

Zmień
Włącz tryb kontrastu