O FESTIWALU

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie.

Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Ma to szczególne znaczenie dla licealistów stojących przed wyborem uczelni, w której podejmą studia. Uczniowie szkół średnich nie są jednak jedynymi adresatami wydarzeń festiwalowych. Zapraszamy całe rodziny – od kilkuletnich dzieci po seniorów. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkowie innych organizacji zrzeszających dorosłych są częstymi gośćmi naszych wydarzeń.

Festiwal rozpoczyna się w sobotę (15 września 2017 roku) wydarzeniami przedfestiwalowymi w Szczecinie. Uroczysta inauguracja XVIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w poniedziałek (17 września 2017 roku) o godz. 17.00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT. Inauguracja połączona będzie z dyskusją panelową na temat: Zdrowy tryb życia. Uroczystość uświetni występ Piotra Sikory, studenta klasy gitary Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie, który wykona Tomasza Szmidta – Spacer po niebie i Marka Pasiecznego – Two stories about Patrick

Od poniedziałku do piątku (17 – 22 września 2018 roku) przygotowano szeroką ofertę spotkań w poszczególnych uczelniach i placówkach naukowych. Uczestnikom zaproponowano liczne wykłady, kilkadziesiąt różnych zajęć laboratoryjnych i warsztatów, wystaw i pokazów.

W sobotę (22 września 2018 roku) proponujemy edukacyjne wyjazdowe zajęcia terenowe w najpiękniejszych i cennych przyrodniczo miejscach naszego województwa. W tym roku będą również piesze wycieczki po Szczecinie – dwie z nich 15 września.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się ze wszystkimi propozycjami poszczególnych uczelni i placówek naukowych naszego regionu.

 

 

dr hab. inż. Jacek Soroka, em. prof. ZUT

Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XVIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

 

Zmień
Włącz tryb kontrastu