Pomorski Uniwersytet Madyczny

Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72
Opiekun: dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk
91 466 1672 lub: natalia.lanocha@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala seminaryjna Katedry
Czy zagrażają nam pasożytnicze choroby tropikalne?
Opiekun: dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób
Sala ćwiczeń Katedry
Pasożyty – mieszkańcy przewodu pokarmowego
Opiekun: mgr Karolina Kot
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, al. Powstańców Wielkopolskich 72
kasiabarczak@vp.pl
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala seminaryjna Katedry
Wpływ diety i codziennych zabiegów higienicznych na stan zębów
Opiekun: dr n. med. Katarzyna Barczak, Mirona Palczewska-Komsa
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedra i Zakład Biochemii PUM, budynek MCD1, al. Powstańców Wielkopolskich 72, piętro 2
Opiekun: dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka, prof. nadzw. PUM
ika@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala seminaryjna Katedry
Pasożyty jelitowe - problem przeszłości czy aktualne zagrożenie?
Opiekun: mgr Patrycja Kapczuk
Dwa oblicza morfiny- lek czy narkotyk?
Opiekun: mgr Emilia Metryka
Ogórki w czekoladzie czyli metaboliczna analiza odżywiania w ciąży Wiktoria Hoppe
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, ul. Broniewskiego 24
Opiekun: dr hab., prof. nadzw. PUM Izabela Gutowska
91 441 48 06 lub gutowska@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: 7,8 klasy szkoły podstawowej, licealiści, Liczba uczestników: do 60 osób
Sala: 101
Jak skutecznie się uczyć? Dieta wspomagająca dobrą pamięć.
Opiekun: mgr Joanna Hołowko
Żywność alternatywna – owady?
Opiekun: dr hab., prof. nadzw. PUM Katarzyna Janda
Pokaz kotku, co masz w środku!” Bakterie jelitowe – przyjaciele, czy kolejni wrogowie.
Opiekun: dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka
Suplementacja witaminą D – czy potrzebna i bezpieczna?
Opiekun: dr n. med. Dominika Maciejewska
Dwa oblicza morfiny- lek czy narkotyk?
Opiekun: mgr Emilia Metryka
Ogórki w czekoladzie czyli metaboliczna analiza odżywiania w ciąży Wiktoria Hoppe
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, ul. Broniewskiego 24
Opiekun: dr hab., prof. nadzw. PUM Izabela Gutowska
91 441 48 06 lub gutowska@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: 7,8 klasy szkoły podstawowej, licealiści, Liczba uczestników: do 60 osób
Sala: 101
Jak skutecznie się uczyć? Dieta wspomagająca dobrą pamięć.
Opiekun: mgr Joanna Hołowko
Żywność alternatywna – owady?
Opiekun: dr hab., prof. nadzw. PUM Katarzyna Janda
Pokaz kotku, co masz w środku!” Bakterie jelitowe – przyjaciele, czy kolejni wrogowie.
Opiekun: dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka
Suplementacja witaminą D – czy potrzebna i bezpieczna?
Opiekun: dr n. med. Dominika Maciejewska
GMO – fakty i mity
Opiekun: dr Arleta Drozd
WARSZTATY
Adresaci: 7,8 klasy szkoły podstawowej, licealiści, Liczba uczestników: 12 osób
sala ćwiczeń
Obalamy mity. Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach spożywczych
Opiekun: Dr n. med. Karolina Dec; dr hab. n. zdr., prof. nadzw. PUM Izabela Gutowska
I grupa ćwiczeniowa (12 osób) / II grupa ćwiczeniowa (12 osób)
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedra i Klinika Psychiatrii PUM, ul. Broniewskiego 26
W sprawie rezerwacji miejsc na zajęciach, prosimy o kontakt mailowy z prowadzącymi poszczególne zajęcia.
Opiekun: dr n. med. Monika Mak
monika.mak@gmail.com
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala wykładowa duża
Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
Opiekun: mgr Inga Janik
Zagrożenia związane z używaniem leków dostępnych bez recepty do celów pozamedycznych
Opiekun: mgr Daria Suchecka
Anoreksja i bulimia – problem współczesnej młodzieży
Opiekun: mgr Katarzyna Adamowicz
Jak oszukuje nas mózg
Opiekun: mgr Anna Starkowska
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Zakład Chemii Medycznej PUM, Budynek MCD1, al. Powstańców Wlkp. 72, piętro 1
Opiekun: dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj
chemia@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia
Opiekun: dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia
Opiekun: dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj, dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Magiczna chemia
Opiekun: dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Magiczna chemia
Opiekun: dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak, dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj,
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM, budynek K, al. Powstańców Wlkp. 72
Opiekun: dr n med. Katarzyna Galant
kasieg231@wp.pltel. 91 466 16 69
w przypadku dużego zainteresowania możliwe jest zwiększenie ilości warsztatów
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala konferencyjna I piętro
Czy bakterie naprawdę są takie groźne?
dr n med. Katarzyna Galant
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 10 osób
Sale ćwiczeń II piętro
Jak bakterie chorobotwórcze wyglądają naprawdę?
Opiekun: dr n. med. Katarzyna Galant
Jak bakterie chorobotwórcze wyglądają naprawdę?
Opiekun: dr n. med. Katarzyna Galant
Zapisy: Zapisy do dnia 12.09.2018
Katedra i Zakład Fizjologii PUM, al. Powstańców Wlkp. 72,
Opiekun: dr hab. n.med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw. PUM
091 466 16 11 lub maciejt@pum.edu.pl
WYKŁADY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala A
Fizjologia komórek macierzystych
Opiekun: dr hab. n.med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw, PUM; dr n. med. Katarzyna Piotrowska
Epigenetyka – nowe spojrzenie na dziedziczenie
Opiekun: mgr Joanna Bujak
Biologia komórek nowotworowych
Opiekun: mgr Patrycja Kopytko
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób
Laboratorium Biologii Molekularnej
Opiekun: dr n. med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw. PUM
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób
Sala laboratoryjna
Laboratorium Biologii Molekularnej
Opiekun: dr n. med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw. PUM
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, al. Powstańców Wlkp. 72
Opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk
agnieszka.kolasa@pum.edu.pl
WYKŁADY i WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
Sala ćwiczeń Katedry
Krótka historia o utkaniu organizmu
Opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk
Ciemna strona sztucznego oświetlenia
Opiekun: dr n. med. Sylwia Rzeszotek
przewidywany czas trwania: ćwiczenia praktyczne – oglądanie preparatów tkanek i narządów, związanych z rytmem dobowym (szyszynka, szpik, krew obwodowa) + ćwiczenia interaktywne
Czy "trójka metali śmierci" zabija?
Opiekun: dr n. med. Aleksandra Wilk
Fitoestrogeny – zagrożenia i nadzieje
Opiekun: dr n. med. Dagmara Szypulska-Koziarska
Czy można zatrzymać czas? – problem starzenia się
Opiekun: dr n. med. Kamila Misiakiewicz-Has
Zapisy: do dnia 12.09.2018
Katedra Farmakologii, al. Powstańców Wlkp. 72
Opiekun: dr hab. n. med. Mateusz Kurzawski
mateusz.kurzawski@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób
Sala ćwiczeń Katedry
Dlaczego różnie reagujemy na niektóre leki – podstawy farmakogenetyki
Opiekun: dr hab n.med. Mateusz Kurzawski
WARSZTATY
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób
Badanie genetyczne – od pobrania materiału do wyniku
Opiekun: dr hab n.med. Mateusz Kurzawski

Pełnomocnik uczelni: dr hab. n.med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw. PUM

tel.: 91 466 16 11; maciejt@pum.edu.pl

Zmień
Włącz tryb kontrastu