2017 Akademia Morska

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Pełnomocnik Rektora: dr inż. Marcin Przywarty

tel. 91 48 09472, e-mail: m.przywarty@am.szczecin.pl

 

22.09.2017 r. PIĄTEK

Zwiedzanie

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe

NAWIGATOR XXI

09.00 – 13.00

Zwiedzanie: Statek szkolno-badawczy Nawigator XXI

Opiekun: Oficer wachtowy

tel.: 91 48 09320, e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl

przewidywany czas zwiedzania: 45 min

 

PREZENTACJE POŁĄCZONE Z LABORATORIAMI

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe

Wały Chrobrego 1-2

Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego

09.00 – 13.00

Prezentacja symulatora nawigacyjno-manewrowego

Opiekun: Rafał Gralak , Bartosz Muczyński

e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl, tel.: 91 48 09 320

przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.

 

 Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe

Wały Chrobrego 1-2

Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków
do Przewozu Ładunków Ciekłych

09.00 - 13.00

Prezentacja symulatora

Opiekun: Monika Hapanionek

przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.

e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl, tel.: 91 48 09320

dresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe


Wały Chrobrego 1-2

Symulator ARPA

09.00 - 13.00

Prezentacja symulatora

Opiekun: Krzysztof Marcjan

e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl, tel.: 91 48 09 320

przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe


Wały Chrobrego 1-2

Symulator Siłowni Okrętowych/Laboratorium Siłowni Okrętowych

09.00 - 13.00

Prezentacja symulatora

Opiekun: Marcin Szczepanek

przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.

e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl, tel.: 91 48 09 320

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe


H. Pobożnego 11

Laboratorium Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

09.00 - 13.00

Prezentacja laboratorium

Opiekun: Piotr Śledziewski

e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl, tel.: 91 48 09 320

przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.

 

POKAZY

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapisy do 15 września: grupy 15 osobowe,

Wały Chrobrego 1-2

Planetarium

09.00 - 13.00

Pokaz konstelacji

Opiekun: Marzena Małyszko

e-mail: j.pleszko@am.szczecin.pl, tel.: 91 48 09320

przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.