2017 Książnica Pomorska

KSIĄŻNICA POMORSKA im. S. Staszica w Szczecinie

Koordynator: mgr Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy,

tel. 091-48-19-315, 510-161-778, e-mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl


16 – 23 września 2017 r. CAŁY TYDZIEŃ

 WARSZTATY

Adresaci: grupy młodzieży szkolnej, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

ul. Podgórna 15/16

Czytelnia Młodzieżowa

 Co ukrywa biblioteka? Henryk Sienkiewicz, jakiego nie znacie. Metodyka wyszukiwania informacji i sporządzania zestawienia bibliograficznego na określony temat z wykorzystaniem baz danych Książnicy Pomorskiej.

mgr Barbara Strączek

b.straczek@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 4819155;

 

 Adresaci młodzieży szkolnej z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Liczba uczestników: co najmniej 12 osób.

ul. Podgórna 15/16

Informacja Gospodarcza i Prawna – Czytelnia

 Alternatywna lekcja przedsiębiorczości - warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem symulacyjnej gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

mgr Elżbieta Malinowska

ekonomia@ksiaznica.szczecin.pl tel. 91-48-19-183;

 

 LEKCJE FESTIWALOWE, PRELEKCJE ORAZ WYKŁADY POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ

Adresaci: grupy zorganizowane

OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. TERMINY LEKCJI NALEŻY UZGODNIĆ Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI

 

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) – życie i twórczość.

Mgr Cecylia Judek

c.judek@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 914819315; 510 161 778;

 

Krzysztof Kamil Baczyński i inni pisarze okresu wojny.

Mgr Cecylia Judek

 

Maria Dąbrowska (1889-1965) – życie i twórczość.

Mgr Cecylia Judek

 

Władysław Broniewski – tym razem bez cenzury.

Mgr Cecylia Judek

 

Konstanty Ildefons Gałczyński i jego związki ze Szczecinem.

Mgr Cecylia Judek

 

Zbigniew Herbert – życie i twórczość.

Mgr Cecylia Judek

 

Czesław Miłosz – życie i twórczość.

Mgr Cecylia Judek

 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – życie i twórczość.

Mgr Cecylia Judek

 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) – niezwykła osobowość twórcza.

Mgr Cecylia Judek

 

Eliasz Rajzman (1906-1975) - żydowski poeta ze Szczecina.

Mgr Cecylia Judek

 

Stefan Żeromski – pisarz, bibliotekarz, społecznik.

Mgr Cecylia Judek

 

Janusz Korczak – lekarz, wychowawca, społecznik.

Mgr Cecylia Judek

 

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – patron roku 2016.

Mgr Cecylia Judek

 

Henryk Sienkiewicz i Marie jego życia.

Mgr Cecylia Judek

 

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – tytan pracy.

Mgr Cecylia Judek

 

Podążać za marzeniem. Joseph Conrad - Józef Konrad Korzeniowski. Patron roku 2017.

Mgr Cecylia Judek

 

Maria Flukowska i jej bliscy – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Mgr Cecylia Judek

 

 Zajęcia dydaktyczne

Adresaci: zorganizowane grupy dzieci i młodzieży (6 - 16 lat).

Od tabliczki glinianej do ebooka. Dzieje książki.

mgr Bogna Tokarska

b.tokarska@ksiaznica.szczecin.pl; tel.914819183;

 

Co jest na tej fotografii? – fotografie Szczecina i regionu w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

mgr Grzegorz Piskorz

g.piskorz@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 9148 19 180;

 

Morski areszt - kto? kogo? kiedy ? i dlaczego aresztował? - niezwykłe dokumenty życia społecznego

mgr Justyna Kowalska

j.kowalska@ksiaznica.szczecin.pl, tel.91 4919195;

 

Książnica Pomorska i niemiecka Stadtbibliothek w Szczecinie – siostry czy kuzynki?

mgr Małgorzata Bartosik

m.bartosik@ksiaznica.szczecin.pl, tel. tel.91 4919195;

 

Kiedy naprawdę urodził się Fryderyk Chopin

mgr Małgorzata Mazikiewicz

m.mazikiewicz@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 91 48 19 170;

 

Okiem burmistrza Paula Friedeborna, czyli jak wyglądał Szczecin w XVII wieku

dr Agnieszka Borysowska

a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl tel. 91 4819175;

 

Niepowtarzalne i unikatowe - rękopisy w zbiorach Muzeum Literackiego Ksiaznicy Pomorskiej

mgr Jolanta Liskowacka

j.liskowacka@ksiaznica.szczecin.pl ; tel.: 914819175; 510 161 782;

 

Pasje bibliofilskie i kolekcjonerskie Mathauasa Heinricha Liebeherra – rajcy szczecińskiego z przełomu XVII i XVIII wieku

mgr Aleksandra Skiba

a.skiba@ksiaznica.szczecin.pl; tel. tel. 91 4819175;

 

Inkunabuły w zbiorach Starych Druków Książnicy Pomorskiej.

mgr Alicja Łojko, mgr Agata Michalska

a.lojko@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 129 177;

 

Śladami morskich podróżników.

mgr Ewa Pierzchała

e.pierzchala@ksiaznica.szczecin.pl, tel. 91 48 129 185;

Szczecińscy drukarze w XVI - XVIII w.

mgr Alicja Łojko

staredruki@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91-48-19-177;

 

Jak się żyło w Szczecinie w XVIII wieku?

mgr Agata Michalska

staredruki@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91-48-19-177;

 

Generał Władysław Anders – dowódca Armii Polskiej w ZSRR.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819200, tel. 91 4819201;

 

Pierwsze lata Polski na Pomorzu Zachodnim.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819200, tel. 91 4819201;

 

Jerzy Giedroyc – redaktor „Kultury”. Wspomnienia z pobytu w Maisons – Laffitte.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. 91 4819200, tel. 91 4819201;

 

Minister Eugeniusz Kwiatkowski – jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. . 91 4819200, tel. 91 4819201;

 

Prezydent Ignacy Mościcki-uczony i polityk.

dr Agnieszka Zaremba

agnieszkazaremba4@wp.pl; tel. . 91 4819200, tel. 91 4819201;

 

Dziedzictwo kulturowe regionu w regionalnych, krajowych i światowych zasobach bibliotek cyfrowych.

mgr Lilia Marcinkiewicz, mgr Lucyna Karbownik

l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.: 91 48 19 122, 510 161 786;

 

Tajemnice konserwacji zabytkowych zbiorów bibliotecznych.

dr Wojciech Łopuch

w.lopuch@ksiaznica.szczecin.pl, tel.914819263;

 

 warsztaty

Adresaci: licealiści i studenci

Warsztaty bibliograficzne (bibliografia załącznikowa, normy bibliograficzne, dokumenty elektroniczne, zasady dot. cytowania w pracach naukowych)

mgr Sylwia Wesołowska, mgr Beata Niemaszyk

b.niemaszyk@ksiaznica.szczecin.pl; s.wesolowska@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 4819215;

 

Wykład i prezentacja

Niezwykłe Szczecinianki

mgr Katarzyna Zwierzewicz

k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;

 

Adresaci: licealiści i studenci

Źródła do dziejów Pomorza - zbiory Czytelni Pomorzoznawczej

mgr Katarzyna Zwierzewicz

k.zwierzewicz@ksiaznica.szczecin.pl; tel.91 48 19 210;

 

Wiarygodność informacji w Internecie

mgr Radosław Delida

r.delida@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 4819240, tel. 91 4819241;

 

Wystąpienia publiczne. Jak mówić do ludzi i do rzeczy?

Stanisław Heropolitański

heropolitanski@gmail.com; tel.608 50 55 66;

 

Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji

mgr Sylwia Matejek

s.matejek@ksiaznica.szczecin.pl , tel.: 91 4819201;

 

 Adresaci: zorganizowane grupy młodzieży ponadgimnazjalnej

Zwiedzanie Książnicy Pomorskiej

Dział Informacji Naukowej i Promocji

informacja@ksiaznica.szczecin.pl, tel.: 91 4819201, 91 48 19 200.

 

WYSTAWY

Adresaci: grupy odwiedzające Książnicę Pomorską

ul. Dworcowa 8

Sala im. Zbigniewa Herberta

 

Atlasy z niemieckich oficyn wydawniczych w XIX-XX wieku –ze zbiorów kartograficznych Książnicy Pomorskiej

Eksponowane atlasy z XIX. i XX- wieku pochodzą z zasobów kartograficznych Książnicy Pomorskiej w części oddziedziczonych po przedwojennej niemieckiej Stadbibliothek - Miejskiej Bibliotece w Szczecinie. Wśród nich znajdują się atlasy geograficzne, historyczne ogólne oraz przeznaczone do celów szkolnych. Zamieszczone watlasach mapy wykonywano w XIX i XX w. techniką litograficzną i offsetową.

Autorami prezentowanych na wystawie atlasów są znani kartografowie ówczesnego świata. Wśród ciekawszych warto zauważyć m.in. atlas Friedricha W. Putzgersa „Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte […] „ wydany przez Velhagen & Klasing w Lipsku w1908 roku, „Meyera Grosser Hausatlas” wydany przez Bibliographischer Institut w 1938 roku; „Atlas antiquus, opracowany przez Heinricha Kieperta, opublikowany w wydawnictwie Dietricha Reimera w Berlinie 1867 roku.

Innym cennym atlasem jest „Vollständiger Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung :über alle Theile der Erde […]” autorstwa Heinricha Berghausa (profesora i dyrektora szkoły artystycznej w Poczdamie), opracowany przez Karla Soha (pseudonim kartografa niemieckiego Friedricha Handtke) wydany w Głogowie w oficynie wydawniczej Carla Flemminga w 1853 roku. Atlas Berghausa stanowi kompendium ówczesnej wiedzy wzakresie: klimatologii, geologii, hydrografii, geografii. Przedstawione atlasy stanowią warsztat źródłowy do badań nad wiekiem XIX i XX (aż do 1945 roku), dla prac badawczych nad historią Pomorza, ziem polskich iświata. Pełnią także funkcję dydaktyczną ze względu na ich przeznaczenie i sposób opracowania map.

 

 ul. Dworcowa 8

parter

Niezwykłe szczecinianki.

W gmachu przy oglądać można ekspozycję, zorganizowaną we współpracy z Archiwum Państwowym wSzczecinie, a poświęconą niezwykłym kobietom w dziejach Szczecina – aktorkom, nauczycielkom, architektkom, albo po prostu kobietom z charakterem. Na wystawie przypomniane zostaną sylwetki m. in.: Danuty Walas Kobylińskiej - pierwszej w Polsce kobiety, kapitana żeglugi wielkiej, Janiny Szczerskiej - założycielki pierwszej w powojennym Szczecinie polskiej szkoły średniej, aktorek filmowych - Dity Parlo iStanisławy Engelówny. Aktywność i dokonania tych kobiet miały istotne znaczenie w dziejach naszego miasta, ale pamięć o nich niekiedy nieco się zatarła. Materiały ekspozycyjne pozwalają przypomnieć ich losy oraz bliżej poznać te niezwykłe kobiety.

 

 wejście od ul. Rybackiej

hol przy Informatorium, I p.

czynna do 22.09.2017 roku

„Gdziekolwiek jesteś”. Edward Stachura 1937-1979

Edward Jerzy Stachura - „Sted” (1937 – 1979), polski poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz, laureat Nagrody im. Stanisława Piętaka za tom poezji Po ogrodzie niech hula szarańcza (1969), autor powieści: Cała jaskrawość (1969), Siekierezada albo Zima leśnych ludzi (1971) oraz różnych form literackich: liryków, poematów, utworów z pogranicza prozy poetyckiej, refleksyjnej i narracyjnej, utworów w stylu ballad, gawęd, bezpośrednich wypowiedzi odautorskich. Pozostawił wiele zapisków o luźnym charakterze, m.in. Dzienniki. Zeszyty podróżne, tom I (z lat 1956-1973), tom II (z lat 1973-1979). Według Stachury, „Wszystko jest poezja” ( tak zatytułował jeden z tomów opowieści-rzeki, 1975).

 

 wejście od ul. Rybackiej

hol przy Czytelni Głównej, II p

9.09 - 28.10.2017 roku

Jezioro Garda i okolice. Wystawa fotografii.

Autor: Grzegorz Podbiał

Jezioro Garda. w północnych Włoszech, którego nazwa jeziora pochodzi od miejscowości Garda. Położone jest w połowie drogi między Wenecją a Mediolanem, w pobliżu słynnej Werony. Jezioro uchodzi za największe i najczystsze we Włoszech. Otoczone jest szczytami gór, u podnóża których znajduje się wiele pełnych uroku miasteczek z zabytkową zabudową (historyczne centra miast, dawne zamki i fortece) oraz dobrze zagospodarowanymi plażami. Okolicę chętnie odwiedzają turyści, zafascynowani łagodnym klimatem i śródziemnomorską roślinnością.