2017 Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Pełnomocnik uczelni: dr hab., prof. nadzw. PUM Izabela Gutowska
tel.: 91 441 48 06 gutowska@pum.edu.pl; izagut@poczta.onet.pl


18.09.2017 PONIEDZIAŁEK
WYKŁAD
Adresaci: gimnazjaliści, licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 50 osób
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM,
ul. Broniewskiego 24
Zapisy: kasieg231@wp.pl, tel. 91 466 16 69, kjanda@pum.edu.pl, jakubczyk.kar@gmail.com; karolina_dec@wp.pl; arleta.drozd@gmail.com

Sala 101
9.00 – 9.45
Co potrafią erytrocyty?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

10.00 – 10.45
Żywność alternatywna – owady?
dr hab., prof. nadzw. PUM Katarzyna Janda

11.00 – 11.45
Biochemia kaca
mgr Karolina Jakubczyk

12.00 – 12.45
Wpływ zaburzeń snu na funkcjonowanie organizmu i zaburzenia metabolizmu
mgr Karolina Dec

13.00 – 13.45
GMO – fakty i mity
dr Arleta Drozd

19.09.2017 WTOREK
WYKŁAD
Adresaci: gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 32 osoby
Zakład Chemii Medycznej PUM, Budynek MCD1
al. Powstańców Wlkp. 72
Zapisy: chemia@pum.edu.pl

Sala ćwiczeń
9.00 – 9.45
Magiczna chemia
dr n.med. Jolanta Szymańska-Pasternak

WARSZTATY
Adresaci: gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 32 osoby
Sala ćwiczeń
9.45 - 11.15
Magiczna chemia
dr n.med. Jolanta Szymańska-Pasternak , dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj

Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM, budynek K,
al. Powstańców Wlkp. 72
Zapisy: kasieg231@wp.pl, tel. 91 466 16 69 (w przypadku dużego zainteresowania możliwe jest zwiększenie ilości warsztatów)
WYKŁAD
Adresaci: licealiści, gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 35 osób
Sala konferencyjna I piętro
10.00 – 10.45
Czy bakterie naprawdę są takie groźne?
dr n med. Katarzyna Galant

WARSZTATY
Adresaci: licealiści, gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 10 osób
Sale ćwiczeń II piętro
11.00 – 12.00
Jak bakterie chorobotwórcze wyglądają naprawdę?
dr n. med. Katarzyna Galant

12.15 – 13.15
Jak bakterie chorobotwórcze wyglądają naprawdę?
dr n. med. Katarzyna Galant

Katedra i Zakład Fizjologii PUM,
al. Powstańców Wlkp. 72,
Zapisy: tel.: 091 466 16 11; e-mail maciejt@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Sala A
10.00 – 10.45
Fizjologia komórek macierzystych
dr n.med. Maciej Tarnowski; dr n. med. Katarzyna Piotrowska

WARSZTATY
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Sala laboratoryjna
11.00 – 11.45
Oprowadzenie po laboratorium i opis sprzętu
dr n.med. Maciej Tarnowski; dr n. med. Katarzyna Piotrowska

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM,
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Zgłoszenia telefoniczne na numer 91 466 1672 do dnia 11 września 2017

WYKŁAD
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 30 osób
Sala seminaryjna Katedry
8.00 – 8.45
Czy zagrażają nam pasożytnicze choroby tropikalne?
dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk

WARSZTATY
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Sala ćwiczeń Katedry
9.00 – 9.45
Pasożyty – mieszkańcy przewodu pokarmowego
mgr Karolina Kot

9.45 – 10.30
Pasożyty – mieszkańcy przewodu pokarmowego
mgr Karolina Kot,

11.00 – 11.45
Pasożyty i my – jak unikać i zmniejszyć ryzyko zarażeń pasożytami
dr hab. Lidia Kołodziejczyk

11.45 – 12.30
Pasożyty i my – jak unikać i zmniejszyć ryzyko zarażeń pasożytami
dr hab. Lidia Kołodziejczyk

20.09.2017 ŚRODA
Zakład Histologii i Embriologii PUM
al. Powstańców Wielkopolskich 72.
Zapisy: aleksandra.wilk@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: licealiści, gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Sala seminaryjna Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Medycznej PUM
9.00 – 9.45
Układ moczowy- budowa histologiczna i znaczenie
dr n. med. Aleksandra Wilk

WARSZTATY
Adresaci: licealiści, gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
9.45 – 10.30
Układ moczowy- budowa histologiczna i znaczenie
dr n. med. Aleksandra Wilk

Zakład Biochemii PUM
budynek MCD1, al. Powstańców Wielkopolskich 72, piętro 2
Zapisy: tel. 91 466 15 23; 91 466 15 15,
e-mail: emilia_metryka@o2.pl, patrycjakupnicka@o2.pl, ika@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: gimnazjaliści, licealiści
Liczba uczestników maksymalnie do 30 osób
Sala seminaryjna
9.00 – 9.45
Smaczne, ale wcale nie takie zdrowe.... Słów kilka o toksykologii żywności
mgr Emilia Metryka, mgr Patrycja Kupnicka

10.00 – 10.45
Smaczne, ale wcale nie takie zdrowe.... Słów kilka o toksykologii żywności
mgr Patrycja Kupnicka, mgr Emilia Metryka

Zakład Chemii Medycznej PUM,
Budynek MCD1, al. Powstańców Wlkp. 72, piętro 1
Zapisy: e-mail: chemia@pum.edu.pl
WYKŁAD
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 32 osób
Sala ćwiczeń
9.00 – 9.45
Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia
dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj

WARSZTATY
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 32 osób
9.45 - 11.15
Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia
dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj, dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak

21.09.2017 CZWARTEK
Katedra i Klinika Psychiatrii PUM
ul. Broniewskiego 26
W sprawie rezerwacji miejsc na zajęciach, prosimy o kontakt mailowy z prowadzącymi poszczególne zajęcia.
Koordynator: dr n.med. Monika Mak
monika.mak@gmail.com

SEMINARIUM
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Sala wykładowa duża
15.00-16.00
Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
mgr Inga Janik
inga.m.janik@gmail.com

16.15-17.15
Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
mgr Inga Janik

22.09.2017 PIĄTEK
Katedra i Klinika Psychiatrii PUM
ul. Broniewskiego 26
W sprawie rezerwacji miejsc na zajęciach, prosimy o kontakt mailowy z prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Koordynator: dr n.med. Monika Mak
monika.mak@gmail.com
WYKŁAD
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 30 osób
Sala duża sala wykładowa
11.00-11.45
Anoreksja i bulimia – problem współczesnej młodzieży
mgr Katarzyna Adamowicz
groszewska.katarzyna@gmail.com

12.00-12.45
Anoreksja i bulimia – problem współczesnej młodzieży
mgr Katarzyna Adamowicz

WARSZTAT
Adresaci: gimnazjaliści
Liczba uczestników maksymalnie 15 osób
Sala wykładowa mała
9.00-9.45
Zabawa z emocjami
dr n. med. Monika Mak, mgr Joanna Preś
monika.mak@gmail.com

10.00-10.45
Zabawa z emocjami
dr n. med. Monika Mak, mgr Joanna Preś

WARSZTAT
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Sala wykładowa mała
11.00-11.45
Kilka prawd o rozwoju psychoseksualnym
dr n. med Jacek Kurpisz
jacek.kurpisz@gmail.com

12.00-12.45
Kilka prawd o rozwoju psychoseksualnym
dr n. med Jacek Kurpisz

23.09.2017 SOBOTA
Katedra i Klinika Psychiatrii PUM
ul. Broniewskiego 26
W sprawie rezerwacji miejsc na zajęciach, prosimy o kontakt mailowy z prowadzącymi poszczególne zajęcia.
Koordynator: dr n.med. Monika Mak, monika.mak@gmail.com

SEMINARIUM
Adresaci: licealiści
Liczba uczestników maksymalnie 20 osób
Mała sala wykładowa
10.00-11.30
Co ma psychologia do miłości?
mgr Martyna Maciejewska
martyna.maciej@gmail.com