2017 WSHTWP

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Koordynator: dr Barbara Popiel

bpopiel@wshtwp.pl

21.09.2017 CZWARTEK

wykłady

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

14.00 – 14.45

Dopalacze, czyli środki zastępcze na rynku Polski

mgr Przemysław Mazek

 

 Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

17.00 – 17.45

Zjawiska patologii społecznej pośród młodzieży szkolnej – w perspektywie badań na temat przemocy w szkole

dr Marek Woś


 warsztaty

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

15.00 – 15.45

Twórczość a resocjalizacja w praktyce

mgr Teresa Lipko

 

 22.09.2017 PIĄTEK

 wykłady

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

13.00 – 13.45

Animaloterapia – nowe formy zajęć w szkołach i przedszkolach wykład nie odbędzie się. PRZEPRASZAMY

Magdalena Oleszak

  

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

16.00 – 16.45

Imigranci a przestępczość w Unii Europejskiej

dr Sebastian Kaniewski

 

warsztaty

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

15.00 – 15.45

Mapy myśli w uczeniu się

dr Dorota Ciechanowska

 

 23.09.2017 SOBOTA

 wykłady

Adresaci: dorośli, rodzice, nauczyciele, pedagodzy i edukatorzy

 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

11.00 – 11.45

Współczesna literatura dla dzieci, czyli co pokazywać młodszym i czytać starszym

dr Barbara Popiel

 

Adresaci: dorośli, rodzice, nauczyciele, pedagodzy i edukatorzy

 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

12.00 – 12.45

Książka sama się czyta, czyli tajemnice szybkiego czytania

mgr Agnieszka Onak

 

 warsztaty

Adresaci: dorośli, rodzice, nauczyciele, pedagodzy i edukatorzy

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

13.00 – 13.45

Jak poprowadzić domowe warsztaty teatralne dla dzieci?

mgr Magdalena Gardas-Wasilewska

 

Adresaci: dzieci od 5 do 10 lat

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

13.00 – 13.45

Komunikacja na uśmiech z plusem (warsztaty dla dzieci)

dr Barbara Popiel

 

14.00 – 16.00

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

Zakończenie: piknik dla całych rodzin, połączony z grami i zabawami rozwijającymi wyobraźnię, logiczne myślenie i pamięć