2017 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

 

Pełnomocnik Rektora dla wydziałów: Informatyki, Budownictwa I Architektury, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Elektrycznego; Technologii i Inżynierii Chemicznej:

dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

tel. 91 449 40 96, e-mail: beata.michalkiewicz@ps.pl

 Pełnomocnik Rektora dla wydziałów: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ekonomicznego, Nauk o Żywności i Rybactwa, Ośrodka w Ostoi

prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz

tel. 91 440 66 40, e-mail: kmazurkiewicz@zut.edu.pl


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

Koordynator wydziałowy: dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec

katarzyna.wojdak-maksymiec@zut.edu.pl; tel. 91 449 67 83

 

 WYKŁADY

ul. Piastów 45

Sala 0/30

 Adresaci: gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszyscy chętni

 

19.09.2017 WTOREK

 Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

9.30 – 10.15

Różnorodność form rozmnażania w świecie zwierząt

dr hab. inż. Beata Seremak prof. ZUT

beata.seremak@zut.edu.pl, tel. 91-449-6744

 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

10.30 – 11.15

Kwestia smaku – genetyka percepcji smaku

dr hab. Inga Kowalewska

Inga.Kowalewska-Luczak@zut.edu.pl, tel. 91 449 67 81

 

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

11.30 – 12.15

Od pojedynczej komórki po inżynierię tkankową

dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl, tel. 91-449-6806

 

 

20.09. 2017 ŚRODA

 Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki

9.30 – 10.15

Akwaporyny – małe białka, które zrewolucjonizowały świat biologii komórki

dr hab. inż. Katarzyna Michałek

katarzyna.michalek@zut.edu.pl, tel. (+48) 91-449-6773

 

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

10.30 – 11.15

Podstawy hodowli komórkowych oraz możliwość wykorzystania hodowli in vitro w naukach biomedycznych

Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl, tel. 91-449-6806

 

 

WARSZTATY

Adresaci: Zapraszamy osoby ciekawe świata, lubiące "na własne oczy" poznawać naturę rzeczy. Mile widziane są zwłaszcza zorganizowane, kilkunastoosobowe grupy, umówione wcześniej na konkretny termin.

 Godziny do ustalenia z prowadzącymi

  

18.09.2017 PONIEDZIAŁEK

  ul. Piastów 45

Sala 0/38, parter

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

Izolacja DNA - pierwszy krok do badań genetycznych

Mgr Katarzyna Woźniak, Mgr inż. Sonia Hiller ;

Sonia.Hiller@zut.edu.pl, tel. +48 91 449 67 87

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

Flora fizjologiczna człowieka

dr hab. Jolanta Karakulska,

jolanta.karakulska@zut.edu.pl, tel. 91-449-6712

Czas trwania: 1,5 godz.

  

19.09.2017 WTOREK

 ul. Piastów 45

Sala 0/38, parter

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt;

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

Izolacja DNA - pierwszy krok do badań genetycznych

mgr Katarzyna Woźniak, mgr inż. Sonia Hiller ;

Sonia.Hiller@zut.edu.pl, tel. 91 449 67 87

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

Od mleka do masła

dr hab. Jolanta Karakulska,

jolanta.karakulska@zut.edu.pl. tel. 91-449-6712

Czas trwania: 1,5 godz.

 

20.09.2017 ŚRODA

 ul. Piastów 45

Sala 0/38, parter

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

DNA - zagadka życia. Zobacz to na własne oczy!

Mgr inż. Kamila Kuźmińska, mgr Anna Stanisławczyk, mgr Dagmara Lisman

kk21019@zut.edu.pl, sa31617@zut.edu.pl,

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

  

21.09.2017 CZWARTEK

 ul. Klemensa Janickiego 29,

Zakład Cytogenetyki Molekularnej

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

Co potrafią żywe komórki i jak to zobaczyć?

dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl, tel. 91-449-6806

Czas trwania: 1,5 godz.

 

ul. Piastów 45

Sala 0/38, parter

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

DNA - zagadka życia. Zobacz to na własne oczy!

Mgr inż. Kamila Kuźmińska, mgr Anna Stanisławczyk, mgr Dagmara Lisman

kk21019@zut.edu.pl, sa31617@zut.edu.pl,

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

  

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ul. Żołnierska 50; al. Piastów 50

koordynator wydziałowy: dr inż. arch. Ryszard Hajdamowicz

tel. 604 45 03 16; e-mail: rhajdamowicz@ps.pl

  

20.09.2017 ŚRODA

 Warsztaty

ul. Żołnierska 50

Sala 410

Adresaci: licealiści

10.00 – 12.00

Warsztaty artystyczne, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

mgr. inż. arch. Anna Pazdur-Czarnowska

kontakt: tel.605 954 178 e mail Anna.Pazdur-Czarnowska@zut.edu.pl

Tematem warsztatów będzie interpretacja wizualna utworu muzycznego. Uczestnicy będą mieli za zadanie, po wielokrotnym odsłuchaniu utworu muzycznego zobrazowania związanych z nim emocji w technice malarskiej lub rysunkowej. Działanie to pokazuje charakter pracy przy projektowaniu wnętrz i otoczenia związany z określeniem skojarzeń i nadawaniu im formy wizualnej. Wszystkie potrzebne materiały zapewnia uczelnia

 

ul. Żołnierska 50

Sala 04

Adresaci: licealiści i starsi

12.00 – 13.30

Warsztaty modelowania wirtualnego 3D.

mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz

kontakt: tel.601 430 414 e mail Tomasz.Sachanowicz@zut.edu.pl

W tej części warsztatów młodzież zostanie zaproszona do pracowni komputerowej. Ze względu na ilość stanowisk liczba uczestników jest ograniczona do 15-tu osób. W czasie zajęć będzie możliwość zapoznania się i pracy w prostym intuicyjnie obsługiwanym programie architektonicznym 3D.

 

Sala 15

Adresaci: licealiści

13.30-15.00

Warsztaty modelowania architektonicznego z papieru i kartonu.

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

kontakt:tel.91 4495 524 e mail Arlet@zut.edu.pl

Dla osób chcących sprawdzić czy mają zdolności manualne proponujemy warsztaty modelowania z papieru i kartonu. Tematem będą domy z różnych rejonów Europy. .

 

Warsztaty, wykłady

Al. Piastów 50

Hall WBiA

Adresaci: licealiści

11.00-13.00

Betony wysokowartościowe i ultrawysokowartościowe – rozwiązania materiałowe na miarę XXI wieku

mgr inż. arch. Szymona Skibickiego.

Pokaz wykonania badań niszczących betonu

mgr inż. Mateusz Techman. Ilość uczestników 30 osób .

zapisy: tel.881 777338; Szymon.Skibicki@zut.edu.pl

 

 WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Koordynator wydziałowy: dr inż. Krzysztof Jaroszewski

Kontakt: Małgorzata Parszutowicz, tel. 91-449-40-65, e-mail: malgorzata.parszutowicz@zut.edu.pl

Wszystkie zajęcia festiwalowe odbywają się w budynku przy ul. 26-go kwietnia 10

 

22 września 2017 PIĄTEK

 WYKŁADY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

ul. 26-go Kwietnia 10

Budynek Wydziału Elektrycznego

Sala 137 (audytorium)

 

10.00 – 11.00

IoT - rozterki dewelopera

dr inż. Piotr Lech

Na wykładzie można będzie się dowiedzieć jak skonfigurować środowisko deweloperskie do tworzenia oprogramowania IoT, jaki system operacyjny będzie w tym przypadku najlepszy. Ponadto, podpowiemy jaką zgromadzić dokumentację i gdzie ją znaleźć. To wszystko musi wiedzieć projektant urządzeń IoT zanim przystąpi do wdrożenia swoich pomysłów. Zagadnienia zaprezentowane zostaną na przekładzie platformy IoT BPI-G1.

 

11.00 – 12.00

Jak Pitagorasa i Bacha połączył Hertz czyli o strunach, strojach i częstotliwości

dr inż. Witold Mickiewicz

Na wykładzie przedstawione zostaną podstawy ruchu falowego, w szczególności zależności między częstotliwością drgań struny, jej długością i percepcją wysokości dźwięku przez człowieka. Przeprowadzimy generację dźwięków złożonych za pomocą komputera obrazując tym pojęcie częstotliwości harmonicznych i alikwotów. Będzie to prezentacja z minimum matematyki i maksimum pokazów na żywo.

 

12.00 – 13.00

Współczesne technologie laserowe

dr inż. Andrzej Ziółkowski

Mimo stosunkowo krótkiej historii technologie laserowe należą do najszybciej rozwijających się obszarów współczesnej techniki. Światło laserowe, generowane coraz bardziej wyrafinowanymi metodami zdobywa coraz szersze pola zastosowań. Lasery na dobre zadomowiły się w medycynie, telekomunikacji, elektronice a nawet w sztuce. Wykład pozwoli zrozumieć tajemniczy świat technologii laserowych. Przedstawione zostaną główne koncepcje pozwalające zrozumieć jak działają lasery oraz jakie są ich współcześnie konstrukcje.

 

13.00 – 14.00

Modelowanie przetworników elektromagnetyczno-akustycznych

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski

Na wykładzie dowiemy się jak wykorzystując zjawiska elektromagnetyczne można wzbudzić falę dźwiękową, a nawet ultradźwiękową. Wspólnie przeanalizujemy różne konfiguracje przetworników elektromagnetyczno-akustycznych wykorzystywanych zarówno w muzyce jak i badaniach nieniszczących. Zobaczymy i "poczujemy" to, co niewidzialne a intrygujące. "Seeing is believing". Do zobaczenia we wrześniu.

  

WARSZTATY

ul. 26-go Kwietnia 10

Budynek Wydziału Elektrycznego,

Hol

10.00– 14.00

Warsztaty elektroniczne – „Mój pierwszy układ elektroniczny”

mgr inż. Artur Chachlica, mgr inż. Michał Raczyński, mgr inż. Katarzyna Wiechetek, mgr inż. Adrian Sztandera

W trakcie warsztatów spróbujesz swoich sił w montażu układów elektronicznych. Otrzymasz elementy niezbędne do zmontowania wybranego przez Ciebie układu elektronicznego a także lutownicę, cynę i pomoc „zawodowców”. Po podłączeniu zbadasz jego możliwości a zmontowany układ zabierzesz ze sobą na pamiątkę wizyty na Wydziale Elektrycznym ZUT. Wierzymy, że wrócisz na nasz wydział jako student i zaprojektujesz oraz zmontujesz i uruchomisz w ramach zajęć nie jedno ciekawe i użyteczne urządzenie elektroniczne.

.

 WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Koordynator wydziałowy: dr Rafał Mazur

tel. 91 449 69 07; e-mail: rmazur@zut.edu.pl


22.09.2017 PIĄTEK

 ul. Żołnierska 47

Sala 216

wykłady

Adresaci: bez ograniczeń

9.00 – 9.45

Metody pomiaru regionalnych efektów ekonomicznych obszarów chronionych

dr Wojciech Zbaraszewski,

e-mail: wzbaraszewski@zut.edu.pl

 

10.00 - 10.45

Jak zoptymalizować wysokość podatku dochodowego w małej firmie - warsztat

dr Marzena Rydzewska - Włodarczyk

e-mail: marzena.rydzewska-wlodarczyk@zut.edu.pl

 

11.00 - 11.45

Kurs walutowy jako czynnik determinujący konkurencyjność polskiej gospodarki

dr Piotr Nowaczyk

e-mail: piotr.nowaczyk@zut.edu.pl

 

12.00 - 12.45

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

dr Rafał Mazur

e-mail: rafal.mazur@zut.edu.pl


Wykłady w języku angielskim

13.00 - 13.45

Sovereign Wealth Funds and their impact on the market

dr Dawid Dawidowicz

e-mail: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

 

14.00 – 14.45

Management Styles

dr Elwira Leśna-Wierszołowicz

e-mail: elwira.lesna@zut.edu.pl


WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Żołnierska 52

koordynator wydziałowy: dr inż. Anna Barcz

abarcz@wi.zut.edu.pl

zgłoszenie udziału w wykładach: Liliana Wołoszczuk

tel. 91 449 56 07; lwoloszczuk@wi.zut.edu.pl

21.09.2017 CZWARTEK

 

WYKŁADY Z PREZENTACJĄ

ul. Żołnierska 52

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Sala 126

09.00-09.45

Algorytmy mrówkowe, czyli jak rozwiązywać problemy podpatrując kolonie owadów

dr inż. Marcin Pluciński

W ramach wykładu omówiona zostanie koncepcja działania systemu mrówkowego (podstawowe informacje o systemach złożonych, stochastyczna teoria zbiorowego zachowania, metody komunikacji pomiędzy sztucznymi mrówkami i ich własności, algorytm działania) oraz zaprezentowane zostaną jego przykładowe zastosowania (poszukiwanie najkrótszej drogi, sortowanie i inne zadania optymalizacji).

 

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

09.50-10.35

Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu robotami mobilnymi

dr inż. Marcin Pluciński

W ramach wykładu zostanie omówione pojęcie sztucznej inteligencji, jakie roboty i dlaczego nazywamy robotami mobilnymi, jakie są podstawowe moduły robota, jakie są kategorie robotów mobilnych, jakie zadania należy rozwiązać podczas sterowania robotem oraz jakie zadania z wyżej wymienionych można rozwiązać metodami sztucznej inteligencji i jak te metody działają.


Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

10.40-11.25

Czy sztuczna inteligencja zastąpi inteligencję ludzką?

dr inż. Marcin Pluciński

W ramach wykładu zostaną omówione pojęcia inteligencji ludzkiej i inteligencji sztucznej. Pokazane zostaną główne kierunki rozwoju sztucznej inteligencji, najważniejsze ograniczenia i perspektywy na przyszłość. Zaprezentowane zostaną przykłady praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji.

  

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupy max. 30 osób

Sala 200

09.00 – 09.45

Ty patrzysz a Walle idzie! Sterowanie robotami za pomocą fal mózgowych w pigułce

Łukasz Cieszyński, Tomasz Zawiślak

 

09.50 – 10.35

Ty patrzysz a Walle idzie! Sterowanie robotami za pomocą fal mózgowych w pigułce

Łukasz Cieszyński, Tomasz Zawiślak

Sterowanie robotami przy użyciu fal mózgowych mózgu często występuje w filmach science fiction. Jednakże nie jest to do końca praca ludzi od efektów specjalnych. Możliwe jest konstruowanie interfejsów do komunikacji człowieka z maszyną w oparciu o fale mózgowe. Prelekcja wyjaśni, jak można tego dokonać. Podczas wykładu oprócz części teoretycznej przewidziana jest również prezentacja praktyczna.

 

 WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Koordynator wydziałowy: dr inż. Magdalena Urbaniak

tel. 91 449 45 74; e-mail: murbaniak@zut.edu.pl

 

 21.09.2017 CZWARTEK

 Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

WYKŁADY

Al. Piastów 19

Sala 301

Liczba uczestników maksymalnie 200

10.00 – 11.00,

Wykład z pokazami „Fizyka wokół nas”

mgr Łukasz Juszczak

 

Liczba uczestników maksymalnie 200

11.30 – 12.30

Wykład z pokazami „Fizyka wokół nas”

mgr Łukasz Juszczak

Tematem wykładu będą interesujące pokazy zjawisk fizycznych.

Wymagany wcześniejszy kontakt: 91 4494231, pawel.gnutek@zut.edu.pl

  

Sala 306

11.15 – 12.00

Liczba miejsc maksymalnie 60

Aparatura wtryskowa współczesnych samochodów osobowych i ciężarowych

dr inż. Tomasz Stoeck

Tematem wykładu będą układy wtryskowe silników wysokoprężnych, z uwzględnieniem ich budowy, zasady działania oraz przyczyn i skutków najczęściej spotykanych niesprawności..

 

POKAZY

al. Piastów 19

wymagana rejestracja, zapisy: 91 4494589, magdalena.kwiatkowska@zut.edu.pl

 

Laboratorium Zakładu Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Sala 111

Liczba uczestników maksymalnie 10 osób

9.15 – 10.00

Zobaczyć więcej – prezentacja mikroskopu elektronowego skaningowego

dr inż. Agnieszka Kochmańska, dr inż. Paweł Kochmański

 

Liczba uczestników maksymalnie 10 osób

10.15 – 11.00

Inteligentne powłoki metalowe

dr inż. Paweł Figiel

 

Laboratorium Zakładu Tworzyw Polimerowych

Sala 303

Liczba uczestników maksymalnie 10 osób

10.15 – 11.00

Czy plastik daje się spawać?

dr inż. Sandra Paszkiewicz, dr inż. Magdalena Kwiatkowska

  

Zakład Tworzyw Polimerowych

Sala 206

Liczba uczestników maksymalnie 10 osób

11.15 – 12.00

Druk 3D - co to takiego?

dr hab. inż. Zenon Tartakowski prof. ZUT, mgr inż. Katarzyna Mydłowska

  

Hala Technologiczna

Liczba uczestników maksymalnie 12 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Pokaz pracy obrabiarek sterowanych numerycznie

dr inż. Tomasz Okulik, mgr inż. Dariusz Dybciak, mgr inż. Krzysztof Foryś

Tematyka pokazów laboratoryjnych odnosi się do przedstawienia funkcjonowania obrabiarek sterownych numerycznie (CNC) oraz wykonania gadżetów w tej technologii.

 

Hala Technologiczna

Liczba uczestników maksymalnie 12 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Drukowanie w trzech wymiarach

dr inż. Dariusz Grzesiak, dr inż. Marta Krawczyk

Pokaz druku 3D w technologii FDM na przykładzie wybranych gadżetów

 

Hala Technologiczna

Liczba uczestników maksymalnie12 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Umów się z robotem przemysłowym

dr inż. Piotr Pawlukowicz, mgr inż. Paweł Herbin

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zapoznają się z budową typowego robota przemysłowego, poznają jego cechy charakterystyczne, elementy składowe, możliwości dynamiczne. Dodatkowo zapoznają się z zasadami konstrukcji i możliwościami efektorów robotów przemysłowych. W ramach demonstracji pracy robota mogą porównać i ocenić jego możliwości w zakresie dokładności, szybkości oraz „inteligencji" w porównaniu do człowieka pracującego przy realizacji podobnych zadań. Pozwól, aby robot zaserwował Tobie napój.

 

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Hala Technologiczna, Sala 38

Liczba uczestników maksymalnie12 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Badanie właściwości wytrzymałościowych materiałów przy użyciu nowoczesnych maszyn wytrzymałościowych i technik termowizyjnych

dr inż. Konrad Kwiatkowski, dr inż. Mariusz Leus

 

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,

Hala Technologiczna, Sala 39

Liczba uczestników maksymalnie12 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Zobaczyć niewidoczne – termowizja w naturze, nauce i praktyce

dr inż. Jacek Zapłata, mgr inż. Artur Bajwoluk

 

Budynek Katedry Techniki Cieplnej

Sala 204

wymagana rejestracja, zapisy: 91 4494574, michal.bankowski@zut.edu.pl

Liczba uczestników maksymalnie12 osób

10:00 – 11:30

Komputerowo wspomagane projektowanie w energetyce

mgr inż. Michał Bańkowski

 

13:00 – 14:30

Komputerowo wspomagane projektowanie w energetyce

mgr inż. Michał Bańkowski

 

Laboratorium Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych – W5

Liczba uczestników maksymalnie15 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Bezpieczne detonacje

mgr inż. Dominik Gałdyński

Przekonaj się w jaki sposób działają poduszki powietrzne.


Laboratorium Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych – W6

Liczba uczestników maksymalnie15 osób

10:00 – 10:20, 10:20 – 10:40, 10:40 – 11:00

11:00 – 11:20, 11:20 – 11:40, 11:40 – 12:00

12:00 – 12:20, 12:20 – 12:40, 12:40 – 13:00

13:00 – 13:20, 13:20 – 13:40, 13:40 – 14:00

Pokaz hamowni silnikowej. Prezentacja pojazdu typu buggy

dr inż. Wawrzyniec Gołębiewski, dr inż. Konrad Prajwowski

Tematyka pokazów laboratoryjnych odnosi się do przedstawienia stanowisk badawczych tłokowych silników spalinowych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych (m. in. hamownia silnikowa firmy AVL). Zaprezentowane i omówione zostaną także inne urządzenia służące do diagnostyki silników np. stanowiska do badań pomp wtryskowych tzw. stoły probiercze, stanowiska demonstracyjne do układów Common Rail. Prezentacja i możliwość przejazdu uczestników pojazdem typu buggy.

  

al. Piastów 48

Instytut Fizyki ZUT

VI piętro

Wymagany wcześniejszy kontakt: 91 4494231, pawel.gnutek@zut.edu.pl

laboratorium

Liczba uczestników maksymalnie 64 osoby

10.00 – 11.00

Fizyka bez tajemnic – doświadczenia z fizyki do wykonania w zespołach dwuosobowych

Pracownicy Instytutu Fizyki ZUT

 

11.00 – 12.00

Fizyka bez tajemnic – doświadczenia z fizyki do wykonania w zespołach dwuosobowych

Pracownicy Instytutu Fizyki ZUT


12.00 – 13.00

Fizyka bez tajemnic – doświadczenia z fizyki do wykonania w zespołach dwuosobowych

Pracownicy Instytutu Fizyki ZUT

 

 al. Piastów 48

Budynek Międzywydziałowy ZUT

VII piętro i taras

Wymagany wcześniejszy kontakt: 91 4494231, pawel.gnutek@zut.edu.pl

 15.00 – 18.00

Zwiedzanie obserwatorium astronomicznego w Instytucie Fizyki ZUT oraz prezentacja amatorskiego sprzętu do obserwacji astronomicznych

dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT, Instytut Fizyki, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Oddział w Szczecinie

  

 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 Koordynator wydziałowy: dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

tel. 91 449 6161; e-mail: iochmian@zut.edu.pl

 

 19.09. 2017 r. WTOREK 

WARSZTATY

Adresaci: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Liczba miejsc: maksymalnie 16 osób

ul. J. Słowackiego 17

Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Sala 013

9.00 – 10.00

Jak długo żyją nasze śmieci?

dr hab. Renata Gamrat

zapisy: 91 449 63 43

  

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Sala 201

10.00 – 11.00

Rośliny zamknięte w szkle (in vitro)

dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz

Zapisy: tel. 91 449 61 92; marcelina.krupa-malkiewicz@zut.edu.pl

 

 18 – 20.09. 2019 . PONIEDZIAŁEK – ŚRODA

 WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

ul. Słowackiego 17

Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Hol

Pojechać do Rugii ? Po co?

dr hab. Renata Gamrat

Zapisy: 91 449 63 43

  

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz

tel. 91 440 66 40, e-mail: kmazurkiewicz@zut.edu.pl

 

 18.09. 2017 r. PONIEDZIAŁEK

 ul. Papieża Pawła VI nr 3

WYKŁAD

Adresaci: młodzież od 16 lat (ok. 100 osób)

Sala 114

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka

 

10.00 -11.00

Prawda czy fałsz, czyli żywieniowy szum informacyjny

dr hab. inż. Joanna Sadowska

Zapisy: 91 449 65 71; joanna.sadowska@zut.edu.pl

 

WARSZTATY

Adresaci: młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka

 

11.00 – 12.00

Witamina C, relacja pokarm – organizm

dr inż. Magda Bruszkowska, mgr inż. Izabela Daniel, mgr inż. Maria Salmanowicz

 

12.30-13.30

Witamina C, relacja pokarm – organizm

dr inż. Magda Bruszkowska, mgr inż. Izabela Daniel, mgr inż. Maria Salmanowicz

Zapisy: Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl

Każdy uczestnik będzie mógł oznaczyć u siebie stan wysycenia organizmu witaminą C, otrzyma wynik wraz z interpretacją i zaleceniami.

 

 19.09. 2017 r. WTOREK

 ul. Kazimierza Królewicza 4

WARSZTATY I POKAZY

Adresaci: młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

paw. B sala 21

Katedra Technologii Mięsa

9.00 – 10.30

Prawda i mity o parówkach

dr inż. Joanna Żochowska-Kujawska, mgr inż. Ewelina Machcińska, mgr inż. Michał Kubaj

Zapisy: Joanna.Zochowska-Kujawska@zut.edu.pl ; 91 449 65 84

Uczestnicy warsztatów poznają surowce mięsno-tłuszczowe oraz dodatki stosowane w produkcji parówek. Wezmą również udział w produkcji tego wyrobu wykorzystując podstawowy sprzęt dostępny w gospodarstwie domowym. Poznają także podstawowe wyposażenie techniczne niezbędne w procesie produkcji kiełbas.

  

Adresaci: młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Liczba miejsc: maksymalnie15 osób

pawilon B sala 7

Zakład Sozologii Wód

 

10.00 – 11.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

11.00 -12.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

12.00 – 13.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

13.00 – 14.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

WARSZTATY TERENOWE

Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Ze względów bezpieczeństwa i kontroli grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób.
Wymagany wcześniejszy kontakt

Zakład Akwakultury, Rybacka Stacja Doświadczalna w Nowym Czarnowie

Akwakultura – kultura na wodzie a może jednak coś innego

dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ndzw. ZUT,

Czas trwania do 2 godzin, dojazd we własnym zakresie.

 


WYKŁADY

Adresaci: młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Obowiązkowe zapisy

ul. Kazimierza Królewicza 4

Sala 118

Katedra Technologii Mięsa

 

12.00 – 13.00

Owady na talerze - alternatywne źródła białka zwierzęcego w diecie człowieka

dr Joanna Żochowska- Kujawska, mgr inż. Ewelina Machcińska

Zapisy: Joanna.Zochowska-Kujawska@zut.edu.pl ; 91 449 65 84

 

 20.09.2017 ŚRODA

ul. Papieża Pawła VI nr 3

WARSZTATY

Adresaci: młodzież szkół, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Liczba miejsc: maksymalnie 12 osób razem z nauczycielem (wymagany wcześniejszy kontakt)

Katedra Toksykologii

Sala 422

 

9.00 – 10.00

Toksyny, a aktywność życiowa organizmów

dr hab. inż. Artur Ciemniak, dr Kamila Niewiada-Pokorska, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ndzw. ZUT

 

10.30 – 11.30

Detergenty - wróg czy przyjaciel?

dr hab. inż. Artur Ciemniak, dr Kamila Niewiada-Pokorska, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ndzw. ZUT

 

12.00 – 13.00

Żywność i chemia

dr hab. inż. Artur Ciemniak, dr Kamila Niewiada-Pokorska, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ndzw. ZUT

 

Zapisy: tel. 91 449 65 51; 91 449 65 56; 91 449 65 50; Artur.Ciemniak@zut.edu.pl; Kamila.Pokorska@zut.edu.pl; Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl;Monika.Rajkowska@zut.edu.pl; Agata.Witczak@zut.edu.pl

 

 ul. Kazimierza Królewicza 4

WYKŁADY

Adresaci: młodzież szkół, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Liczba miejsc: maksymalnie 30 osób (wymagany wcześniejszy kontakt)

Sala 118

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

9.00- 10.00

Robaczku pokaż się - pasożyty ryb z naszych wód

dr hab. Ewa Sobecka, prof. ndzw. ZUT

Zapisy: 91 449 66 91

 

 10.30 – 11.45

Alergeny grzybowe w bioaerozolu

prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz , mgr inż. Aleksandra Rybińska,

Zapisy: 91 449 66 42; aleksandra.golianek@zut.edu.pl

 

12.00 – 12.45

Prozdrowotne właściwości grzybów

prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz , mgr inż. Aleksandra Rybińska

Zapisy: 91 449 66 42; aleksandra.golianek@zut.edu.pl

 

 WARSZTATY I POKAZY

Adresaci: młodzież szkół, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Liczba miejsc: maksymalnie 16 osób (wymagany wcześniejszy kontakt)

pawilon B sala 7

Zakład Sozologii Wód

 

10.00 – 11.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

11.00 -12.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

12.00 – 13.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

13.00 – 14.00

Poczuj chemię do chemii. Poznaj laboratorium chemiczne. Chemia organiczna wokół nas. Właściwości związków nieorganicznych.

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk, dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ndzw. ZUT, mgr. inż. Beata Żuk, mgr inż. Paweł Masalski, mgr inż. Marta Zajkowska

Zapisy: 91 4496576; 914496664; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl

 

 21.09.2017 r. CZWARTEK

 WARSZTATY

Adresaci: dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Liczba uczestników: 3 grupy do 12 osób (fartuchy). Wymagany wcześniejszy kontakt

ul. Papieża Pawła VI nr 3

Sala 319

Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności

 

9.00 - 11.00

Smakołyki z mleka (lody, jogurty, kefiry oraz masło)

dr inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr hab. inż. Izabela Dmytrów

zapisy: e- mail: aniamalek4@wp.pl; tel. 91 449 65 11 lub 91 449 65 00

 

11.00- 13.00

Smakołyki z mleka (lody, jogurty, kefiry oraz masło)

dr inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr hab. inż. Izabela Dmytrów

zapisy: e- mail: aniamalek4@wp.pl; tel. 91 449 65 11 lub 91 449 65 00

 

13.00-15.00

Smakołyki z mleka (lody, jogurty, kefiry oraz masło)

dr inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr hab. inż. Izabela Dmytrów

zapisy: e- mail: aniamalek4@wp.pl; tel. 91 449 65 11 lub 91 449 65 00

 

 Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Koordynator: mgr Karolina Siniarska – Pilch

e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl, tel. 91 483 54 50; www.oze.szczecin.pl

Ostoja 10, 72-005 Przecław

 

18 – 20.09.2017 PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupy zorganizowane do 25 uczestników

9.00 -9.45   

Grupa 1  Warsztaty z energii słonecznej 

Grupa 2 Podchody ekologiczne


10.00 -10.45 

Grupa 1  Podchody ekologiczne 

Grupa 2 Warsztaty z energii słonecznej


12.00-12.45 

Grupa 3  Warsztaty z energii słonecznej 

Grupa 4  Podchody ekologiczne


13.00-13.45   

Grupa 3  Podchody ekologiczne 

Grupa 4  Warsztaty z energii słonecznej