PROGRAM


17 września 2018

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
11:00-11:45
Czas zatrzymany w torfach. Historie dla osób o mocnych nerwach
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 30a (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
Wydział Nauk o Ziemi
09:00-09:45
Rotacyjno-elektryczne formowanie się życia na Ziemi dr hab. Roman Marks, prof. US
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 30a (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
09:00-09:45
Przestrzenne i geograficzne aspekty rozwoju usług hotelarskich na świecie
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 102
Adresaci: wszyscy
09:00-09:45
Zarządzanie kapitałem ludzkim - rozwijanie kompetencji miękkich i praca zespołowa
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 102
Adresaci: wszyscy
09:00-09:45
Barwny świat minerałów w grupach 12 osobowych (prac
Kategoria: warsztat
Miejsce: Sala 218 (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
10:00-10:45
Wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 30a (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
10:00-10:45
Barwny świat minerałów
Kategoria: warsztat
Miejsce: Sala 218 (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
11:00-11:45
Skuteczne metody poszukiwania pracy. Aktywizacja zawodowa i sztuka autoprezentacji
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 102
11:00-11:45
Czy aerozole morskie przenoszą ładunki elektryczne
Kategoria: warsztat
Miejsce: RescueLab (piwnica Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
11:00-11:45
Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji z wykorzystaniem elektronicznego pomiaru efektywności
Kategoria: warsztat
Adresaci: wszyscy
12:00-12:45
Odnawialne Źródła Energii – czy warto w nie inwestować?
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 30a (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
12:00-12:45
Zjawisko tsunami na oceanach - geneza, występowanie, systemy ostrzegania
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 2
Adresaci: wszyscy
13:00-13:45
Konflikty ekologiczne
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 30a (Geocentrum)
Adresaci: wszyscy
13:00-13:45
Zjawisko tsunami na oceanach – geneza, występowanie, systemy ostrzegania
Kategoria: wykład
Miejsce: sala 2
Adresaci: wszyscy