PROGRAM


17 września 2016

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
10:00-14:00
UNIWERSYTET DZIECIĘCY „Mały Poliglota” 10.00 – 10.15 Prezentacja oferty Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” – dr Agnieszka Szlachta
10.15 – 11.00 Przyjaciele na opak, czyli zasadzki językowe zaprzątające nam głowę – dr Dorota Orsson
11.15 – 12.00 Co nam wypada? – grzeczność w różnych kulturach – mgr Agnieszka Łuczak
12.15 – 13.00 Kultura Chin z podstawami języka chińskiego i pokazem parzenia herbaty – mgr Ding Duczek
13.15 – 14.00 Jak żyło się dawniej? – tradycje antyczne z podstawami języka łacińskiego – mgr Jolanta Słoboda

Zapisy e-mail: malypoliglota@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: al. Wojska Polskiego 107-109, sala 13
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
09:00-14:00
Czy masz geny mistrza? dr hab. A. Maciejewska-Skrendo, prof. US, dr hab. Marek Sawczuk, prof. US.
Każdy uczestnik będzie mógł wyizolować własny materiał genetyczny i samodzielnie przeprowadzić analizy genetyczne markera badanego rutynowo w genetyce sportowej, włącznie z uzyskaniem wyniku w zakresie własnego genotypu.
Zapisy: tel. 601 738 066, grupa max. 16 osób
Kategoria: laboratorium
Miejsce: ul. Narutowicza 17C, Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

19 września 2016

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
17:00
UROCZYSTA INAUGURACJA

Koncert inauguracyjny


W koncercie wystąpią studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie:

Akordeon solo:
Kacper Trębacz – J. S. Bach, Preludium i Fuga Fis, DWK I
Marek Stawniak – J. S. Bach, Preludium i Fuga E, DWK I

Duet akordeonowy:
Kacper Trębacz, Marek Stawniak
B. Murashkin – Tango Organico

Uroczyste otwarcie XVI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki


Prof. dr hab. Ewa Komorowska – Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVI ZFN

Dyskusja panelowa na temat: Migracje ludności we współczesnej Europie


Koktajl


Kategoria: inauguracja
Miejsce: ul. Wąska 13, sala 102
Wydział Filologiczny
09:00-09:20
Otwarcie XVI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym prof. dr hab. Ewa Komorowska, Dziekan Wydziału Filologicznego
Kategoria: inauguracja
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
09:30-10:15
Living in prison. Living in the bush. Living in the sun. Simply Australia mgr Tomasz Obiała (wykład w języku angielskim)
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
Adresaci: bez ograniczeń
09:30-10:15
Wierzenia ludowe i elementy fantastyczne we francuskiej literaturze dr Aleksandra Kamińska
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 02
Adresaci: bez ograniczeń
09:30-10:15
Skąd się biorą frazeologizmy? prof. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
09:30-10:15
EFL – English as a Funny Language mgr Wioletta Szóstak (warsztaty w języku angielskim)

liczba miejsc ograniczona do 60, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego warsztat: wszostak@autograf.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
10:30-11:00
Chicago - the city that turned the river back mgr Tomasz Obiała
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
Adresaci: bez ograniczeń
10:30-12:00
Ciało człowieka w zwierciadle języka dr Mirosława Hordy (wykład z elementami warsztatów)
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 02
Adresaci: bez ograniczeń
10:30-11:15
Jak to jest być nietoperzem w poezji? dr Piotr Krupiński (wykład z elementami warsztatów)
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
10:30-11:15
Peperoni czy pepperoni? Cappuccino czy cappucino? Kilka słów o italianizmach we współczesnej polszczyźnie dr Edyta Bocian

liczba miejsc ograniczona do 25, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego warsztat: edytabocian@op.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
11:15-12:00
British traits revealed dr Joanna Witkowska
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
Adresaci: bez ograniczeń
11:30-12:15
Zapożyczenia niemieckie w polszczyźnie – historia i współczesność prof. Piotr Wojdak
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
11:30-12:00
Jak prawidłowo czytać popularne włoskie nazwy? mgr Anna Kowalik (krótki instruktaż i quiz sprawdzający)

liczba miejsc ograniczona do 30, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego warsztat: translatio.aniedzielko@gmail.com
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
12:15-13:45
Poezja Heleny Raszki prof. Piotr Michałowski
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
Adresaci: bez ograniczeń
12:15-13:00
Szlachetne zdrowie... Zdrowie jako jednostka aksjologiczna w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców prof. Barbara Rodziewicz
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 02
Adresaci: bez ograniczeń
12:15-12:50
Prasa jako narzędzie opiniotwórcze (koncepcja Marshalla McLuhana na przykładzie recepcji poezji Wisławy Szymborskiej w prasie anglosaskiej) mgr Katarzyna Kondratowicz
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
12:15-12:45
Francuski jest łatwy (Le francais cꞌest facile) mgr Beata Skuza

liczba miejsc ograniczona do 25, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego warsztat: beataskuza@interia.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
13:00-13:30
Poglądy na temat zawodu pielęgniarki i akuszerki na przełomie XIX i XX wieku (na podstawie polskiej prasy) mgr Joanna Szyszko
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
13:00-13:30
„Przygody Tintina” Hergé\'ego: sukcesy i kontrowersje frankofońskiego komiksu dr Pierre-Frédéric Weber
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
13:15-14:15
Dandys w kulturze i literaturze francuskiej XIX wieku mgr Monika Karcz-Napieraj
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 02
Adresaci: bez ograniczeń
13:45-14:15
Udział Polek w pierwszej wojnie światowej (na podstawie prasy i pamiętników) mgr Agata Siwiec
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
13:45-14:30
Gestykulacja Włochów mgr Angelo Sollano
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
14:00-14:45
Serial telewizyjny „Dziewczyny” jako głos nowego pokolenia dr Justyna Bucknall-Hołyńska
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
Adresaci: bez ograniczeń
14:30-15:00
Nieznane literackie Włochy, dla tych którzy jeszcze czytają dr Jerzy Żywczak
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 02
Adresaci: bez ograniczeń
14:30-15:30
„Między gazetami świata” – historia powstania, cechy i zadania oraz perspektywy rozwoju dzienników ogólnoinformacyjnych różnych kontynentów globu dr Paulina Olechowska
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 01
Adresaci: bez ograniczeń
14:45-15:30
Niemieckojęzyczni Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury prof. Ewelina Kamińska, dr Ewa Hendryk
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 101/102
15:00-15:45
Filmowa legenda Marka Hłaski dr Justyna Bucknall-Hołyńska
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala: aula im. Profesora Przemysława Małka
Adresaci: bez ograniczeń
15:15-16:00
Sienkiewicz prywatnie prof. Leonarda Mariak
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Mickiewicza 64, sala 02
Adresaci: bez ograniczeń
Wydział Matematyczno-Fizyczny
10:00-10:45
Źródła światła dr Stanisław Prajsnar (wykład z doświadczeniami)
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Wielkopolska 15, aula
11:00-11:45
Matematyczne paradoksy i zadania niespodzianki dr Andrzej Wiśniewski
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Wielkopolska 15, aula
12:00-12:45
Arytmetyka a szyfrowanie dr Grzegorz Szkibiel
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Wielkopolska 15, aula
Wydział Prawa i Administracji
09:00-10:00
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi: kiedy, komu i jak? dr Beata Kanarek, dr Michał Peno
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Narutowicza 17a, sala 217
Adresaci: bez ograniczeń
10:15-11:15
Uprawnienia kupującego konsumenta z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej dr Izabela Mycko-Katner
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Narutowicza 17a, sala 217
Adresaci: bez ograniczeń
11:30-13:00
Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym mgr Michał Wojdała,
Koło Prawa i Postępowania Cywilnego Lege Artis
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Narutowicza 17a, sala 217
Adresaci: bez ograniczeń
13:15-14:15
Podatek od spadków i darowizn w polskim systemie podatkowym dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Narutowicza 17a, sala 217
Adresaci: bez ograniczeń
14:30-16:00
Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego dr Katarzyna Dadańska
Koło Naukowe Facultas Iuris Familae
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Narutowicza 17a, sala 217
Adresaci: bez ograniczeń
16:15-17:30
Podatki wokół nas dr Ewa Kowalewska, mgr Adrianna Ogonowska
Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS i Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Narutowicza 17a, sala 217
Adresaci: bez ograniczeń
Wydział Teologiczny
09:00-10:30
Pierwsza lekcja języka hebrajskiego dr Piotr Goniszewski
Język hebrajski to jeden z najstarszych języków świata. To język Biblii, pierwszych chrześcijan, wielu dzieł żydowskiej literatury, język mistycznego nurtu w judaizmie – kabały, w końcu język współczesnego Izraela. Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki oferuje pierwszą lekcję, poznanie alfabetu i podstawowych zwrotów
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Papieża Pawła VI nr 2, sala 201
Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i licealnych
11:00-12:00
Tajemnicze pieczęcie starożytnej Mezopotamii mgr Przemysław Samborski, dr Piotr Goniszewski
Antyczne pieczęcie z terenów Mezopotamii są niezwykłym przykładem zabytków archeologicznych Bliskiego Wschodu. Jaką funkcję pełniły? Jakiej mitologii są wyrazem? W ramach warsztatu wykład o pieczęciach starożytnej Mezopotamii i archeologiczna zabawa z wyrobem własnych pieczęci
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Papieża Pawła VI nr 2, sala 201
Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i licealnych
12:00-13:30
Seks bez zobowiązań? Koło Naukowe Famili-Art. Róża Nadbrzeżna
Dyskusja pedagogiczno-psychologiczna w ramach tzw. debaty oxfordzkiej na temat aktualnego dla współczesnej młodzieży problemu tzw. „seksu bez zobowiązań”.
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Papieża Pawła VI nr 2, sala 202
Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i licealnych
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
09:00-09:45
Menadżer projektów to Ty! dr Joanna Rzempała, dr Rafał Szymański
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 002
09:00-15:00
South Baltic in Moving Images dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Film zrealizowano w pięciu krajach nadbałtyckich: Szwecji, Danii, Niemczech, Litwie oraz w Polsce, przedstawia on historie osób realizujących projekty w międzynarodowych partnerstwach
Kategoria: pokaz
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 003
09:00-15:00
Wystawa modelarzy kolejowych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Kategoria: wystawa
Miejsce: ul. Cukrowa 8, hol
10:00-10:45
E-learning – doświadczenia australijskie mgr Marcin Chojnowski, dr Adam Stecyk
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 002
11:00-11:45
Jak zbudować zamek według metod zarządzania projektami dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 002
12:00-12:45
W świecie reklam dr Agnieszka Smalec
Kategoria: laboratorium
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 106 SIL
12:00-12:45
Jak powstaje produkt idealny i pomysł na jego kampanię reklamową dr Kamila Peszko
Kategoria: laboratorium
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 104 SIL
13:00-13:45
Nowoczesny logistyk – technologia, oprogramowanie... i Ty dr inż. Magdalena Malinowska, mgr Andrzej Rzeczycki
Kategoria: laboratorium
Miejsce: ul. Cukrowa 8, sala 134 SIL
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
08:00-15:00
Podróż do krainy energii Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi źródłami energii, dowiedzą się skąd możemy pozyskiwać energię, dlaczego należy oszczędzać energię oraz jakie są sposoby oszczędzania energii. W części doświadczalnej zapoznają się z różnymi rodzajami energii oraz sprawdzą, z jakich innych źródeł możemy pozyskać energię.

Zapisy: http://oze.szczecin.pl/edukacja-ekologiczna.html
Kategoria: umawiane indywidualnie
Miejsce: Ostoja 10, 72-005 Przecław
Adresaci: grupy przedszkolne
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
09:30-10:15
Wilcze instynkty psa prof. dr hab. Dorota Jankowiak
Kontakt: dorota.jankowiak@zut.edu.pl
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Doktora Judyma 12, sala B-19
10:30-11:15
Pies to nie człowiek: czyli co chciałbyś wiedzieć o fizjologii psa dr inż. Adam Lepczyński
Kontakt: adam.lepczynski@zut.edu.pl
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Doktora Judyma 12, sala B-19
11:30-12:15
Przewodnik po karmach Kontakt: bosko@zut.edu.pl, ewelina.lyson@zut.edu.pl
Kategoria: pokaz
Miejsce: ul. Doktora Judyma 12, sala B-19
12:30-13:15
Wykorzystanie termografii w diagnostyce zwierząt dr inż. Katarzyna Pęzińska-Kijak
Kontakt: katarzyna.pezinska@zut.edu.pl
Kategoria: wykład z prezentacją
Miejsce: ul. Doktora Judyma 12, sala B-19
Wydział Ekonomiczny
08:00-15:00
Mleko – czego o nim nie wiecie dr inż. hab. Tadeusz Karamucki, mgr inż. Anna Sulerzycka

Kontakt: tel. 91 449 67 07, tadeusz.karamucki@zut.edu.pl
Czas trwania: 45 min., grupy: do 12 osób
Kategoria: umawiane indywidualnie
Miejsce: al. Piastów 45, sala 2/34, II p.
08:00-15:00
Ocena konsumencka produktów żywnościowych dr inż. hab. Małgorzata Jakubowska, mgr inż. Beata Byczkowska

Kontakt: tel. 91 449 67 06, malgorzata-jakubowska@zut.edu.pl, beata.byczkowska@zut.edu.pl
Czas trwania: 1,5 godz., grupy: do 10 osób
Kategoria: umawiane indywidualnie
Miejsce: al. Piastów 45, sala 2/34, II p.
08:00-15:00
DNA – zagadka życia. Zobacz to na własne oczy! mgr inż. Katarzyna Woźniak i mgr inż. Kaja Pruffer

Kontakt: katarzyna.wozniak@zut.edu.pl, kaja.pruffer@zut.edu.pl
Czas trwania: ok. 1,5 godz., grupy: do 15 osób
Kategoria: umawiane indywidualnie
Miejsce: al. Piastów 45, sala 0/38, parter
08:00-15:00
Eutrofizacja dr hab. Anita Kołodziej-Skalska

Kontakt: tel. 91 449 68 43, anita.kolodziej@zut.edu.pl
Czas trwania: ok. 45 min., grupy: do 15 osób
Kategoria: umawiane indywidualnie
Miejsce: ul. Doktora Judyma 10
08:00-15:00
Pasażerowie na gapę – świat pasożytów dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak

Kontakt: tel. 91 449 67 92, agnieszka.tomza-marciniak@zut.edu.pl
Czas trwania: wykład – 30 min. + laboratoria – 45 min., grupy: do 15 osób
Kategoria: umawiane indywidualnie
Miejsce: ul. Doktora Judyma 6
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
10:00-11:00
Chemia bez tajemnic dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska,
dr inż. Agnieszka Rybczyk,
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek,
dr hab. inż. Agnieszka Tórz,
mgr inż. Marlena Socha,
mgr inż. Beata Żuk
- Co zawiera w sobie woda? – oznaczanie zasadowości, twardości oraz wybranych jonów (Mg2+; Ca2+;Cl-; NO2-) w wodzie ultraczystej, wodociągowej i rzecznej;
- kolorowe pH produktów codziennego użytku;
- wykrywanie i oznaczanie wybranych związków organicznych tj: estry, aldehydy, ketony, aminokwasy, peptydy, białka;
Zapisy: tel. 91 449 65 76; 91 449 66 64; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl, grupy do 16 osób
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Kazimierza Królewicza 4, paw. B, sala 7
Adresaci: uczniowie
10:00-11:00
Dieta dla ciebie dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw.
W ramach wykładu zostaną omówione: potrzeby żywieniowe danej grupy wiekowej, zasady racjonalnego żywienia, normy żywienia i reguły obowiązujące przy projektowaniu składu całodziennej racji pokarmowej
Zapisy: tel. 91 449 65 16; e-mail: teresa.seidler@zut.edu.pl
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Papieża Pawła VI nr 3, sala 114
Adresaci: uczniowie
11:00-12:00
Chemia bez tajemnic dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska,
dr inż. Agnieszka Rybczyk,
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek,
dr hab. inż. Agnieszka Tórz,
mgr inż. Marlena Socha,
mgr inż. Beata Żuk
- Co zawiera w sobie woda? – oznaczanie zasadowości, twardości oraz wybranych jonów (Mg2+; Ca2+;Cl-; NO2-) w wodzie ultraczystej, wodociągowej i rzecznej;
- kolorowe pH produktów codziennego użytku;
- wykrywanie i oznaczanie wybranych związków organicznych tj: estry, aldehydy, ketony, aminokwasy, peptydy, białka;
Zapisy: tel. 91 449 65 76; 91 449 66 64; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl, grupy do 16 osób
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Kazimierza Królewicza 4, paw. B, sala 7
Adresaci: uczniowie
11:15-13:15
Wykonanie projektu indywidualnego jadłospisu zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i z uwzględnieniem stylu życia dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw.,
mgr inż. Angelika Heberlej
Omówienie potrzeb żywieniowych danej grupy wiekowej, zasad racjonalnego żywienia, norm żywienia i reguł obowiązujących przy projektowaniu składu całodziennej racji pokarmowej. Zadania praktyczne do wykonania w czasie warsztatów:
- zestawienie własnych danych antropometrycznych,
- wyliczenie własnej PPM i CPM,
- ułożenie zbilansowanego jadłospisu stosownie do własnego dziennego zapotrzebowania na energię i wybrane składniki odżywcze oraz porównanie ze spożyciem z ostatniej doby.
Zapisy: tel. 91 449 65 16; e-mail: teresa.seidler@zut.edu.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Papieża Pawła VI nr 3, sala 102
Adresaci: uczniowie
12:00-13:00
Chemia bez tajemnic dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska,
dr inż. Agnieszka Rybczyk,
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek,
dr hab. inż. Agnieszka Tórz,
mgr inż. Marlena Socha,
mgr inż. Beata Żuk
- Co zawiera w sobie woda? – oznaczanie zasadowości, twardości oraz wybranych jonów (Mg2+; Ca2+;Cl-; NO2-) w wodzie ultraczystej, wodociągowej i rzecznej;
- kolorowe pH produktów codziennego użytku;
- wykrywanie i oznaczanie wybranych związków organicznych tj: estry, aldehydy, ketony, aminokwasy, peptydy, białka;
Zapisy: tel. 91 449 65 76; 91 449 66 64; e-mail: malgorzata.bonislawska@zut.edu.pl, grupy do 16 osób
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Kazimierza Królewicza 4, paw. B, sala 7
Adresaci: uczniowie

20 września 2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
09:00-09:45
Dopalacze. Fakty i mity mgr Daria Suchecka

Zapisy: dariasuchecka@gmail.com; grupy 30-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Duża sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
09:00-09:45
Interwencje wobec osób zagrożonych samobójstwem mgr Joanna Preś, mgr Dagmara Lembas

Zapisy: lembas.dagmara@gmail.com
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Mała sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
10:00-10:45
Dopalacze. Fakty i mity mgr Daria Suchecka

Zapisy: dariasuchecka@gmail.com; grupy 30-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Duża sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
10:00-10:45
Interwencje wobec osób zagrożonych samobójstwem mgr Joanna Preś, mgr Dagmara Lembas

Zapisy: lembas.dagmara@gmail.com
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Mała sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
10:00-10:45
Kilka prawd o rozwoju psychoseksualnym mgr Jacek Kurpisz

Zapisy: jacek.kurpisz@gmail.com; grupy 20-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, sala (biblioteka)
Adresaci: młodzież szkół licealnych
11:00-11:45
Anoreksja i bulimia – problem współczesnej młodzieży mgr Katarzyna Groszewska

Zapisy: groszewska.katarzyna@gmail.com; grupy 30-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Duża sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
11:00-11:45
Jak oszukuje nas mózg mgr Anna Starkowska

Zapisy: a.starkowska.pum@gmail.com; grupy 20-osobowe
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Mała sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
11:00-11:45
Kilka prawd o rozwoju psychoseksualnym mgr Jacek Kurpisz

Zapisy: jacek.kurpisz@gmail.com; grupy 20-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, sala (biblioteka)
Adresaci: młodzież szkół licealnych
12:00-12:45
Anoreksja i bulimia – problem współczesnej młodzieży mgr Katarzyna Groszewska

Zapisy: groszewska.katarzyna@gmail.com; grupy 30-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Duża sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
12:00-12:45
Jak oszukuje nas mózg mgr Anna Starkowska

Zapisy: a.starkowska.pum@gmail.com; grupy 20-osobowe
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Broniewskiego 26, Mała sala wykładowa
Adresaci: młodzież szkół licealnych
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
09:00-09:45
Jak powstało DNA? dr hab. Roman Marks, prof. US
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 30a (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Kreatury z minionych epok – skamieniałości z eratyków mgr Przemysław Sztajner
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 317 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Przestrzenne i geograficzne aspekty rozwoju usług hotelarskich na świecie dr Daniel Szostak
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 111
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Woda – skarb na wagę życia dr Małgorzata Świątek
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 03
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Co w Bałtyku piszczy? dr Małgorzata Bąk, mgr Anna Binczewska, mgr Aleksandra Kaniak

Zajęcia w grupach 15-osobowych.
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 209 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Jak Ty, Wodo, się poruszasz i co ruch Twój wciąż wymusza? mgr Agata Cieszyńska

Zajęcia w grupach 15-osobowych.
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 204 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Zmierz pogodę, czyli od pomiaru do prognozy mgr Szymon Walczakiewicz

Zajęcia w grupach 15-osobowych.
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 102
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-09:45
Modelowanie rzeźby terenu z użyciem GIS dr Paweł Terefenko

Zajęcia w grupach 15-osobowych.
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 18, sala 411
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-15:00
Pokaz katamaranu „Szuwarek” oraz wyposażenia badawczego mgr Paweł Osóch, mgr Agnieszka Strzelecka
Kategoria: pokaz
Miejsce: ul. Mickiewicza 16-18 (Dziedziniec Wydziału Nauk o Ziemi i CDBNP US)
Adresaci: bez ograniczeń
09:00-15:00
W poszukiwaniu Złotego Pociągu. Georadar na tropie podziemnych skarbów mgr Agnieszka Strzelecka
Kategoria: pokaz
Miejsce: ul. Mickiewicza 16-18 (Dziedziniec Wydziału Nauk o Ziemi i CDBNP US)
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Historia Ziemi = historia zmian klimatu? dr Jakub Witkowski
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 317 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne państwa – wprowadzenie do problematyki dr Daniel Szostak
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 111
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Woda – skarb na wagę życia dr Małgorzata Świątek
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 03
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Groźna Ziemia – ekstremalne zjawiska naturalne mgr Szymon Walczakiewicz
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 102
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Co w Bałtyku piszczy? dr Małgorzata Bąk, mgr Anna Binczewska, mgr Aleksandra Kaniak

Zajęcia w grupach 15-osobowych.
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 209 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Jak Ty, Wodo, się poruszasz i co ruch Twój wciąż wymusza? mgr Agata Cieszyńska
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 104
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Rozpoznawanie skamieniałości – preparowanie i sporządzanie odlewów mgr Przemysław Sztajner

Zajęcia w grupach 10-osobowych
(w Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej i w Preparatorni).
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 101 i 112 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Barwny świat minerałów mgr Łukasz Maciąg

Zajęcia w grupach 12-osobowych (praca z mikroskopem).
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 218 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:45
Modelowanie rzeźby terenu z użyciem GIS dr Paweł Terefenko

Zajęcia w grupach 15-osobowych.
Zapisy: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31,
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
Kategoria: warsztat
Miejsce: ul. Mickiewicza 18, sala 411
Adresaci: bez ograniczeń
10:00-10:30
Pokaz georadaru dr Jacek Rudewicz, dr Tadeusz Bocheński
Kategoria: pokaz
Miejsce: ul. Mickiewicza 16-18 (Dziedziniec Wydziału Nauk o Ziemi i CDBNP US)
Adresaci: bez ograniczeń
11:00-11:45
Mikołaj Kopernik – 500 lat wiedzy eksperymentalnej dr hab. Roman Marks, prof.US
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 30a (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
11:00-11:45
Czas zatrzymany w torfach. Historie dla osób o mocnych nerwach dr Kamila Mianowicz
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 317 (Centrum)
Adresaci: bez ograniczeń
11:00-11:45
Zarządzanie kapitałem ludzkim – rozwijanie menadżerskich kompetencji miękkich i praca zespołowa dr Daniel Szostak
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 111
Adresaci: bez ograniczeń
11:00-11:45
Odnawialne źródła energii – dlaczego warto w nie inwestować? dr Małgorzata Świątek
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 03
Adresaci: bez ograniczeń
11:00-11:45
Czym pogoda może nas zaskoczyć – groźne zjawiska atmosferyczne mgr Szymon Walczakiewicz
Kategoria: wykład
Miejsce: ul. Mickiewicza 16, sala 102
Adresaci: bez ograniczeń