2018 Pomorski Uniwersytet Madyczny

Pełnomocnik uczelni: dr hab. n.med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw. PUM

tel.: 91 466 16 11;

maciejt@pum.edu.pl

 

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Kordynator: dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk

Zgłoszenia do dnia 12.09.2018 na: 91 466 1672

lub: natalia.lanocha@pum.edu.pl


WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Sala seminaryjna Katedry

Czy zagrażają nam pasożytnicze choroby tropikalne?

dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk

 

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

Sala ćwiczeń Katedry

Pasożyty – mieszkańcy przewodu pokarmowego

mgr Karolina Kot

	 

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, al. Powstańców Wielkopolskich 72

zapisydo dnia 12.09.2018 na: kasiabarczak@vp.pl


WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Sala seminaryjna Katedry

Wpływ diety i codziennych zabiegów higienicznych na stan zębów

dr n. med. Katarzyna Barczak, Mirona Palczewska-Komsa

 

Katedra i Zakład Biochemii PUM, budynek MCD1, al. Powstańców Wielkopolskich 72, piętro 2

Koordynator: dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka, prof. nadzw. PUM

zapisy do dnia 12.09.2018 na: ika@pum.edu.pl

 

WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Sala seminaryjna Katedry

Pasożyty jelitowe - problem przeszłości czy aktualne zagrożenie?

mgr PatrycjaKapczuk

 

Dwa oblicza morfiny- lek czy narkotyk?

mgr Emilia Metryka

 

Ogórki w czekoladzie czyli metaboliczna analiza odżywiania w ciąży

Wiktoria Hoppe

 

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, ul. Broniewskiego 24

Koordynator: dr hab., prof. nadzw. PUM Izabela Gutowska

zapisy do dnia 12.09.2018 na: tel.: 91 441 48 06

lub gutowska@pum.edu.pl


WYKŁAD

Adresaci:7,8 klasy szkoły podstawowej, licealiści, Liczba uczestników: do 60 osób

 Sala: 101

Jak skutecznie się uczyć? Dieta wspomagająca dobrą pamięć.

mgr Joanna Hołowko

 

Żywność alternatywna – owady? 

dr hab., prof. nadzw. PUM Katarzyna Janda

 

Pokaz kotku, co masz w środku!” Bakterie jelitowe – przyjaciele, czy kolejni wrogowie.

dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka

 

Suplementacja witaminą D – czy potrzebna i bezpieczna?

dr n. med. Dominika Maciejewska

 

GMO – fakty i mity

dr Arleta Drozd

 

WARSZTATY

Adresaci: 7,8 klasy szkoły podstawowej, licealiści, Liczba uczestników: 12 osób

Sala: sala ćwiczeń

I grupa ćwiczeniowa (12 osób)

II grupa ćwiczeniowa (12 osób)

Obalamy mity. Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach spożywczych

Dr n. med. Karolina Dec; dr hab. n. zdr., prof. nadzw. PUM Izabela Gutowska

  

Katedra i Klinika Psychiatrii PUM, ul. Broniewskiego 26

W sprawie rezerwacji miejsc na zajęciach, prosimy o kontakt mailowy z prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Koordynator: dr n. med. Monika Mak

zapisy do dnia 12.09.2018 na: monika.mak@gmail.com

 

WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Sala wykładowa duża

 

Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?

mgr Inga Janik

 

Zagrożenia związane z używaniem leków dostępnych bez recepty do celów pozamedycznych

mgr Daria Suchecka

 

Anoreksja i bulimia – problem współczesnej młodzieży

mgr Katarzyna Adamowicz

 

Jak oszukuje nas mózg

mgr Anna Starkowska

 

Zakład Chemii Medycznej PUM, Budynek MCD1, al. Powstańców Wlkp. 72, piętro 1

Koordynator: dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj

Zapisy do dnia 12.09.2018 na: chemia@pum.edu.pl

 

Sala ćwiczeń

WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia

dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj

 

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia

dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj, dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak

 

WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Magiczna chemia

dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak


WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Magiczna chemia

dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak, dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj,

 

Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM, budynek K, al. Powstańców Wlkp. 72

Koordynator: dr n med. Katarzyna Galant

Zapisy do dnia 12.09.2018 na: kasieg231@wp.pltel. 91 466 16 69

w przypadku dużego zainteresowania możliwe jest zwiększenie ilości warsztatów

 

Sala konferencyjna I piętro

WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Czy bakterie naprawdę są takie groźne?

dr n med. Katarzyna Galant

 

Sale ćwiczeń II piętro

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 10 osób

Jak bakterie chorobotwórcze wyglądają naprawdę?

dr n. med. Katarzyna Galant

 

Jak bakterie chorobotwórcze wyglądają naprawdę?

dr n. med. Katarzyna Galant

 

Katedra i Zakład Fizjologii PUM, al. Powstańców Wlkp. 72,

Koordynator: dr hab. n.med. Maciej Tarnowski,  prof. nadzw. PUM

Zapisy do dnia 12.09.2018 na: tel.: 091 466 16 11

lub  maciejt@pum.edu.pl


WYKŁADY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób

Sala A

Fizjologia komórek macierzystych

dr hab. n.med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw, PUM; dr n. med. Katarzyna Piotrowska

 

Epigenetyka – nowe spojrzenie na dziedziczenie

mgr Joanna Bujak

 

Biologia komórek nowotworowych

mgr Patrycja Kopytko


Sala laboratoryjna

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

Laboratorium Biologii Molekularnej

dr n. med. Maciej Tarnowski, prof. nadzw. PUM

 

Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, al. Powstańców Wlkp. 72

Koordynator: dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk

Zapisy do dnia 12.09.2018 na:  agnieszka.kolasa@pum.edu.pl


Sala ćwiczeń Katedry

WYKŁADY i WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób


Krótka historia o utkaniu organizmu

dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk


Ciemna strona sztucznego oświetlenia

dr n. med. Sylwia Rzeszotek

ćwiczenia praktyczne – oglądanie preparatów tkanek i narządów, związanych z rytmem dobowym (szyszynka, szpik, krew obwodowa) + ćwiczenia interaktywne

 

Czy "trójka metali śmierci" zabija?

dr n. med. Aleksandra Wilk

 

Fitoestrogeny – zagrożenia i nadzieje

dr n. med. Dagmara Szypulska-Koziarska

 

Czy można zatrzymać czas? – problem starzenia się

dr n. med. Kamila Misiakiewicz-Has

 

Katedra Farmakologii, al. Powstańców Wlkp. 72

Koordynator: dr hab. n. med. Mateusz Kurzawski

Zapisy do dnia 12.09.2018 na:mateusz.kurzawski@pum.edu.pl


WYKŁAD

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

Sala ćwiczeń Katedry

Dlaczego różnie reagujemy na niektóre leki – podstawy farmakogenetyki

dr hab n.med. Mateusz Kurzawski


WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

 Badanie genetyczne – od pobrania materiału do wyniku

dr hab n.med. Mateusz Kurzawski