SSW Colegium Balticum 2021

21 września 2021
Adresaci: warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, do 20 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
SSW Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C, aula
11.00–12.30
Skuteczne planowanie – warsztaty zarządzania czasem
Opiekun: dr Barbara Popiel
21 września 2021
Uwaga: wykład na platformie facebook https://www.facebook.com/CollegiumBalticum/
Adresaci: wykład dla dorosłych; do 100 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
SSW Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C, aula
13.00–14.30
Identyfikacja człowieka w świetle współczesnych badań kryminalistycznych
Opiekun: prof. Renata Włodarczyk
22 września 2021
Adresaci: wykład dla młodzieży i studentów; do 100 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
Zmiana: na platformie teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ5v-2yqe8BTzxrWecFM5aCza2EtedUsZN_jse909beg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=09500eb4-4db6-4e0f-a2ce-3b6e8bd63b2b&tenantId=ab8d55fc-11b6-4fc1-808d-765d60c7a476
uwaga zmiana godziny 19.00 - 20.00
Pomoc postpenitencjarna dla młodzieży
Opiekun: dr Paweł Radziszewicz
23 września 2021 - ANULOWANO
Adresaci: warsztaty dla dorosłych; do 20 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
SSW Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C, aula
17.00–18.30
Skuteczne planowanie – warsztaty zarządzania czasem
Opiekun: dr Barbara Popiel
24 września 2021 - ANULOWANO
Adresaci: warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów; do 20 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, ul. Władysława Broniewskiego 9
Pracowania biochemii ogólnej i żywienia w działaniach z zakresu dietetyki
Opiekun: mgr Iwona Mandryk
25 września 2021 - ANULOWANO
Adresaci: warsztaty dla młodzieży i dorosłych; do 20 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
SSW Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C, aula
10.00–11.30
Skuteczne planowanie – warsztaty zarządzania czasem
Opiekun: dr Barbara Popiel
25 września 2021 - ANULOWANO
Adresaci: warsztaty dla studentów; do 20 osób
Zapisy: dr Barbara Popiel tel. 798 787 918, mail: b.popiel@cb.szczecin.pl
SSW Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C, aula
12.00–13.30
Jak pisać, by nas rozumiano?
Opiekun: dr Michał Urbas
Zmień
Włącz tryb kontrastu