2017 Terenowe zajęcia edukacyjne

23.09.2017 SOBOTA

 Zapisy: 

 od 11 września 2017, godz 9.00, w siedzibie STN, al. Wojska Polskiego 96

koszt wycieczki 15 zł za osobę

grupy zorganizowane mogą liczyć co najwyżej 10 osób
 

Miejsce zbiórki: ul. Sambora, o godz. 8.00

 

1. Parki Krajobrazowe Doliny Dolnej Odry. Obszary objęte programem NATURA 2000

Współpraca: Nadleśnictwo Mieszkowice


2. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Problemy ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Współpraca: Nadleśnictwo Barlinek


3. Puszcza Wkrzańska i rezerwat Świdwie. Problemy ochrony przyrody w lasach i w rezerwacie.

Współpraca: Nadleśnictwo Trzebież 


4. Arboreta w Przelewicach i w Glinnej. Bogactwo drzew introdukowanych na ziemi szczecińskiej

Współpraca: Ogrody Dendrologiczne w Przelewicach i w Glinnej 


 5. Obszar Specjalnej Ochrony Sieci Europejskiej Natura 2000 „Łąki Koszewskie”

Współpraca: Gmina Stepnica