Archiwum Uniwersytet Szczeciński 2020

Szanowni Państwo z przyjemnością przyjdziemy do Państwa szkoły spotkać się z dziećmi. Mamy dla Państwa czas od 12 do 24 października 2020 roku. Czekamy na Państwa zaproszenie. dr Robert Woziński, muzeum geologiczne US; muzeum@usz.edu.pl tel. +48 91 444 24 26
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
A briefhistory of StValentine’s Day and itscelebrations
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 35-40 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
Anna Wierzbicka and the alphabet of humanthought
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 45 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
British history as a source of inspiration for G.R.R. Martin’s Game of Thrones
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: wersje 45 min. lub 90 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
Debunking the myths of Anglocentrism
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 45 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
How to be a successfulmonarch
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 45 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
Origins of detective story in the English language
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 45 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
Roman Britain
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 45 min
wykład w języku angielskim
Zapisy: adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
Sherlock Holmes and the cinematictourism
Opiekun: dr Adriana Goldman
adriana.goldman@usz.edu.pl; tel 662 44 10 72
przewidywany czas trwania: 45 min
wykład multimedialny
Adresaci: szkoła średnia i starsze klasy szkoły podstawowej
Zapisy: 914442450 e-mail: malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
Rozwój i rozmieszczenie ludności świata. Czy dla wszystkich starczy miejsca?
Opiekun: dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
914442450 e-mail: malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
wykład multimedialny
Adresaci: szkoła średnia
Zapisy: 914442450 e-mail: malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności świata, przyczyny i konsekwencje.
Opiekun: dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
914442450 e-mail: malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
wykład multimedialny
Adresaci: szkoła średnia
Zapisy: 914442450 e-mail: malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności świata, przyczyny i konsekwencje.
Opiekun: dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
914442450 e-mail: malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
16 paździenika
wykłąd
Adresaci: młodzież od 14 roku życia
Choszczno, ZS 1 lub ZS 2
8.30 lub 15.00
Szkody związane z leczeniem. Różne drogi do zaspokojenia roszczeń pacjentów
Opiekun: dr Michał Białkowski, Adiunkt Instytut Nauk Prawnych Uniwersytet Szczeciński
609 533 387
przewidywany czas trwania: 1 godz 15 minut
13, 14, 19, 20 i 21 października 2020
Adresaci: Preferowany wiek uczestników: 16-20 lat (uczniowie szkoły średniej)
a) zdalnie za pośrednictwem platformy Teams, b) stacjonarnie- w placówce, proponowana szkoła: Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie im. Stanisława Staszica, al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością
Opiekun: Dominika Skoczylas, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
512 251 727 (kontakt telefoniczny przeznaczony tylko do wiadomości opiekuna grupy)
do ustalenia: między 12 a 23 października 2020
wykład multimedialny (filmy, animacje, zdjęcia, ryciny, mapy)
Adresaci: wykład dla młodzieży szkół podstawowych i średnich (tylko szkoły ze Szczecina)
Zapisy: Tomasz.Wolski@usz.edu.pl
ZJAWISKO TSUNAMI NA OCEANACH. GENEZA, WYSTĘPOWANIE, SYSTEMY OSTRZEGANIA.
Opiekun: dr Tomasz Wolski
przewidywany czas trwania: 45 minut
warsztaty
Adresaci: uczniowie klas podstawowych 0-4
Zapisy: muzeum@usz.edu.pl tel. +48 91 444 24 26
do ustalenia
„Uwiecznij Amonita”
Opiekun: dr Robert Woziński
Uczestnicy warsztatów zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi powstawania skamielin. Zapoznają się z najbardziej typowymi, najczęściej zachowanymi w skałach organizmami prehistorycznymi. Za pomocą plasteliny wykonują samodzielnie odcisk oryginalnej skamieniałości. Tak powstały odcisk w dalszej kolejności wypełniają samodzielnie sporządzona zaprawą składającą się z gipsu ceramicznego i wody. Po stężeniu i związaniu gipsu, wyjmują z plasteliny gotową kopię skamieniałości np. wymarłego amonita. Odlew na drugi dzień można pokolorować farbkami.
warsztaty
Adresaci: uczniowie klas podstawowych 3-6
Zapisy: muzeum@usz.edu.pl tel. +48 91 444 24 26
„Podróż do` przeszłości, czyli nauka rozpoznawania podstawowych skamieniałości”
Opiekun: dr Robert Woziński
Warsztaty paleontologiczne na których omawiane zagadnienia dotyczące fosylizacji (jak powstają skamieniałości). Nauka rozpoznawania kreatur morskich sprzed wielu milionów lat. Gdzie możemy znaleźć w Polsce skamieliny.
warsztaty
Adresaci: uczniowie wyższych klas podstawowych oraz szkół średnich
Zapisy: muzeum@usz.edu.pl tel. +48 91 444 24 26
„Fascynujący świat minerałów”
Opiekun: dr Robert Woziński
Uczestnicy zajęć wprowadzani są w zagadnienia dotyczące czym są minerały, gdzie i w jaki sposób powstają. Dowiedzą się również gdzie w Polsce można udać się na poszukiwania pięknych minerałów. Na podstawie zestawów do nauki rozpoznawania minerałów i kamieni ozdobnych, każdy z uczestników wykonuje proste eksperymenty na prawdziwych okazach, poznając warsztat mineraloga. Uczestnicy ponadto poznają podstawowe właściwości fizyczne minerałów jak : twardość, pokrój, łupliwość, przełam, barwa/zabarwienie itp. Po fazie eksperymentów, uczestnicy pod okiem prowadzącego próbują identyfikować (rozpoznawać) makroskopowo podstawowe minerały wchodzące w skład skał magmowych, osadowych oraz metamorficznych.
Adresaci: uczniowie klas podstawowych 0-4)
Zapisy: muzeum@usz.edu.pl tel. +48 91 444 24 26
„Bałtyckie mięczaki – poznajemy muszle polskich plaż”
Opiekun: dr Robert Woziński
Uczniowie zapoznają się z biologią mięczaków (czym się małże odżywiają, w jaki sposób się poruszają itp.) oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce (pokarm dla wielu zwierząt i ludzi, rola żywych filtratorów, ozdoby, biżuteria, nawóz z uwagi na wysoka zawartość CaCO3 w muszlach itp.). Podopieczni potrafią także wyjaśnić skąd biorą się muszle na plaży morskiej. Uczniowie przerysowują na kartkach (ołówek, kredki) poszczególne skorupki mięczaków oraz nabywają umiejętność samodzielnego rozpoznawania gatunków małży na podstawie ich skorupek.
pogadanka
Adresaci: uczniowie klas podstawowych 0-3
Prehistoryczny świat zwierząt w Polsce 200 mln lat temu
warsztaty
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Budowa Ziemi bez tajemnic
Uczestnicy warsztatów wprowadzani są w zagadnienia genezy oraz powstawania skał (magmowych, osadowych , metamorficznych), zapoznają się z podstawowymi typami skał które budują skorupę ziemską. Omawiane są typy skał, które występują na terenie Polski, ich przydatność jako surowce skalne wykorzystywane w gospodarce. Na podstawie zestawów skał, uczniowie uczą się samodzielnie (pod okiem prowadzącego) rozpoznawania ich podstawowych typów. Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do późniejszego samodzielnego poszukiwania i rozpoznawania podstawowych skał w terenie m.in. na obszarze Pomorza Zachodniego.
13 - 16 i 22 -23 września 2020
konwersatorium i/lub warsztaty
Adresaci: bez ograniczeń, ale trzeba wcześniej ustalić z prowadzącym, jaka grupa wiekowa bedzie obecna, max 20 osób
Zapisy: / 693-725-207 / mariam.pirveli@usz.edu.pl
ul. Mickiewicza 18, gab. 4. Uniwersytet Szczeciński (lub inne wg uzgodnienia)
do uzgodnienia
Kaukaz i Gruzja: języki, kultura, krajobrazy
Opiekun: Marika Pirveli (PhD)
/ 693-725-207 / mariam.pirveli@usz.edu.pl
13 - 16 i 22 -23 września 2020
konwersatorium i/lub warsztaty
Adresaci: bez ograniczeń, ale trzeba wcześniej ustalić z prowadzącym, jaka grupa wiekowa bedzie obecna, max 20 osób
Zapisy: / 693-725-207 / mariam.pirveli@usz.edu.pl
ul. Mickiewicza 18, gab. 4. Uniwersytet Szczeciński (lub inne wg uzgodnienia)
do uzgodnienia
Miasta potrafią mówić
Opiekun: Marika Pirveli (PhD)
/ 693-725-207 / mariam.pirveli@usz.edu.pl
13 - 16 i 22 -23 września 2020
konwersatorium i/lub warsztaty
Adresaci: bez ograniczeń, ale trzeba wcześniej ustalić z prowadzącym, jaka grupa wiekowa bedzie obecna, max 20 osób
Zapisy: / 693-725-207 / mariam.pirveli@usz.edu.pl
ul. Mickiewicza 18, gab. 4. Uniwersytet Szczeciński (lub inne wg uzgodnienia)
do uzgodnienia
Czy korzystasz ze sztucznej inteligencji?
Opiekun: Marika Pirveli (PhD)
/ 693-725-207 / mariam.pirveli@usz.edu.pl
wykład (połączony z konkursem tuż po wykładzie)
Adresaci: uczniowie szkół średnich, raczej starsze klasy
Tajemnice skrywane w jeziorach i torfowiskach
Opiekun: dr Daniel Okupny
91 444 23 58; daniel.okupny@usz.edu.pl
12 -23 września 2020, do uzgodnienia
Prezentacja, przewidziana jest przestrzeń na zadawanie pytań i inne formy interakcji.
Adresaci: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Ilość uczestników zależna od możliwość instytucji zapraszającej.
Zapisy: 507026057 cezary.korzec@usz.edu.pl
Głowa Goliata: czy Biblia nawołuje do przemocy?
Opiekun: ks. dr hab. Cezary Korzec prof. US – badacz Starego Testamentu, wykładowca Instytutu Nauk Teologicznych.
507026057 cezary.korzec@usz.edu.pl
12 -23 września 2020, do uzgodnienia
Zapisy: 507026057 cezary.korzec@usz.edu.pl
do uzgodnienia
Temat: Brat Słońce, Siostra Księżyc, … Siostra Matka nasza Ziemia: inspiracje ekologiczne w Pieśni Słonecznej św. Franciszka. Fra Sole, Suor Luna , Suor Madre, ..., Suor Madre nostra Terra: ispirazioni ecologiche nel Cantico delle Creature di San Francesco
Opiekun: ks. dr hab. Cezary Korzec prof. US – badacz Starego Testamentu, wykładowca Instytutu Nauk Teologicznych.
507026057 cezary.korzec@usz.edu.pl
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
prelekcja
Adresaci: bez ograniczeń, max 30 osób
Zapisy: dr Sławomir Driczinski 604225913
miejsce wskazane przez zainteresowane podmioty
do uzgodnienia
Modele zatrudnienia
Opiekun: dr Sławomir Driczinski
dr Sławomir Driczinski 604225913
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
wykład
Adresaci: młodzież powyżej 14 lat, max 20 uczestników
Zapisy: marta.jasinska@usz.edu.pl, nr tel. 888-22-99-51.
Dowody w procesie karnym
Opiekun: dr Marta Jasińska
marta.jasinska@usz.edu.pl, nr tel. 888-22-99-51.
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
warsztaty
Adresaci: młodzież szkół średnich i ponadgimnazjalnych
Zapisy: pawel.nowotko@usz.edu.pl, tel. 514 129 992
w zapraszającej szkole
Dostałem wezwanie i co dalej? - kilka słów o postępowaniu przed sądem.
Opiekun: mgr Paweł Nowotko
pawel.nowotko@usz.edu.pl, tel. 514 129 992
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
wykład
Zapisy: radoslaw.zych@usz.edu.pl
do uzgodnienia
Prawne regulacje zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu
Opiekun: dr Radosław Zych, Instytut Nauk Prawnych
radoslaw.zych@usz.edu.pl
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
Zapisy: Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
Magiczny wynalazek w finansach, czyli krótko na temat pieniądza
Opiekun: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
Zapisy: Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
Zostań dyrektorem finansowym swojego gospodarstwa domowego
Opiekun: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
Zapisy: Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
Inteligencja finansowa, co kryją liczby
Opiekun: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
Zapisy: Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
Zostań Sherolckiem Holmesem sprawozdania finansowego
Opiekun: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Edyta.Mioduchowska-Jaroszewicz@usz.edu.pl, 914 442 024
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
wykład
Adresaci: uczniowie szkół średnich i ponadgimnazjalnych
Zapisy: mateusz.tomczyk@usz.edu.pl
Śledztwo i dochodzenie w postępowaniu karnym - wybrane zagadnienia
Opiekun: dr Mateusz Tomczyk
mateusz.tomczyk@usz.edu.pl
12 - 23 września 2020, do uzgodnienia
wykład
Adresaci: bez ograniczeń, najlepiej poziom szkoły średniej
Zapisy: 607844531
O co spierają się filozofowie prawa?
Opiekun: Dr Michał Peno
607844531
12 - 23 września 2020, poniedziałki, środy lub piątki
warsztaty
Adresaci: młodzież licealna
Zapisy: patrycja.rakowska@usz.edu.pl
Muszka owocówka jako obiekt badań genetycznych- historia i teraźniejszość
Opiekun: dr hab. Marianna Soroka
patrycja.rakowska@usz.edu.pl
12 - 23 września 2020, poniedziałki, środy lub piątki
wykład
Adresaci: młodzież licealna
Zapisy: patrycja.rakowska@usz.edu.pl
Genom mitochondrialny człowieka
Opiekun: dr hab. Marianna Soroka
patrycja.rakowska@usz.edu.pl
15,16 i 20.10.2020
wykład
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: Ewa.Koniuszewska@usz.edu.pl
Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych
Opiekun: Ewa Koniuszewska
Ewa.Koniuszewska@usz.edu.pl
przewidywany czas trwania: 45 minut
15 - 23 września 2020, do uzgodnienia
wykład
Adresaci: uczniowie liceum
Zapisy: anna.kricka@usz.edu.pl
Joanna d'Arc, święta bohaterka Francji
Opiekun: Anna Kricka, Instytut Literatury i Nowych Mediów US
anna.kricka@usz.edu.pl
Adresaci: młodzież szkół ponadpodstawowych
Zapisy: radoslaw.mazur@usz.edu.pl ; tel: 606836187
Koszalin (preferowane), Szczecin
do uzgodnienia
Jak powstają podręczniki do nauczania religii
Opiekun: ks. dr Radosław Mazur
radoslaw.mazur@usz.edu.pl ; tel: 606836187
Adresaci: Dla uczniów od 5 klasy wzwyż
Zapisy: 603 777 367 agnieszka.szewczyk@usz.edu.pl
Szkoła wyłącznie na terenie Szczecina lub sala wykłądowa WEFiZ, ul Mickiewicza 64.
Ergonomia pracy z komputerem-nie daj się bo komputer może Cię wykończyć
Opiekun: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
603 777 367 agnieszka.szewczyk@usz.edu.pl
Zmień
Włącz tryb kontrastu