2018 Uniwersytet Szczeciński cd

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Koordynator Wydziałowy: mgr Beniamin Zawilla

tel. 91 444 20 30, e-mail: festiwalnaukiwneiz@usz.edu.pl

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

zapisy mailowo: festiwalnaukiwneiz@usz.edu.pl

 

19.09.2018 r., ŚRODA

 WYKŁADY

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykłady dla 150 osób ,

Instytut Finansów Aula Nowa

9.00 – 9.45,

Giełda na żywo

dr Waldemar Aspadarec

 

Instytut Ekonometrii i Statystyki Aula Nowa

10.00 – 10.45

Ilu będzie mieszkańców Szczecina za kilkadziesiąt lat?

dr Magdalena Mojsiewicz

 

Instytut Informatyki w Zarządzaniu Aula Nowa

11.00 – 11.45

Czy komputer może Cię wykończyć?

prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

 

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupa do 40 osób,

Instytut Informatyki w Zarządzaniu, sala 101 / 102

12.00 – 12.45

Jak rozpocząć własny e-biznes?

dr hab. Ewa Krok, dr Zbigniew Stempnakowski

 

LABORATORIA

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dwie grupy po 20 osób,

Instytut Rachunkowości, sala 105 / 0101

12.00 – 12.45

Wykrywanie oszustw podatkowych i księgowych

prof. dr hab. Waldemar Gos

 

 Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 20 osób,

Instytut Informatyki w Zarządzaniu, sala 019

13.00 – 13.45

Projektowanie stron internetowych

dr Michał Nowakowski

 

Instytut Informatyki w Zarządzaniu, sala 021B

13.00 – 13.45

Programowanie aplikacji internetowych

dr Tomasz Zdziebko

 

WYSTAWY

Ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

9.00- 12.00 (przyjmowanie prac)

Prace można nadesłać na adres e-mailowy (festiwalnaukiwneiz@usz.edu.pl) do dnia 18 (lub) 19 września 2018 r do godziny 12.00 lub zdjęcie konkursowe zrobić na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania podczas trwania Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Wszystkie nadesłanie zdjęcia zostaną ocenione przez Jury składające się z pracowników Instytutu Ekonomii oraz Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, w dniu 18 (lub 19) września 2018.

Regulamin konkursu oraz nagrody zostaną przedstawione na stronie konkursu oraz profilu Facebook Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 Osoba do kontaktu: prof. Tomasz Bernat Tomasz.bernat@usz.edu.pl 

13.00 (odsłonięcie wystawy – Hol WNEiZ)

Ekonomia i informatyka w obiektywie – zachęcamy  gości Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki do spróbowania swoich sił w fotografii. Zaprezentujcie nam zdjęcia naszego Wydziału, które kojarzą Wam się z ekonomią i informatyką. Zdjęcia przyjmujemy do godz. 12.00. O godz. 13.00 przedstawimy wszystkie prace i dokonamy oficjalnego wyboru najlepszej fotografii. 


WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Koordynator Wydziałowy: dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US

tel.: (91) 444 25 31, e-mail: halina.kowalewska@usz.edu.pl

ul. Mickiewicza 18

 

 17.09.2018 r., PONIEDZIAŁEK

 WYKŁADY

adresaci: dzieci, uczniowie szkół  gimnazjalnych i licealnych, dorośli

Sala 30a (Geocentrum)

9.00 - 9.45     

Rotacyjno-elektryczne formowanie się życia na Ziemi

dr hab. Roman Marks, prof. US

                              

Sala 102

9.00 - 9.45     

Przestrzenne i geograficzne aspekty rozwoju usług hotelarskich na świecie                   

dr Daniel Szostak                  

               

Sala 30a (Geocentrum)

10.00 – 10.45 

Wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju

dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof.US

               

Sala 102

10.00 – 10.45 

Zarządzanie kapitałem ludzkim - rozwijanie kompetencji miękkich i praca zespołowa

dr Daniel Szostak

 

Sala 30a (Geocentrum)

11.00 – 11.45 

Czas zatrzymany w torfach. Historie dla osób o mocnych nerwach

dr Kamila Mianowicz            

 

Sala 102

11.00 – 11.45 

Skuteczne metody poszukiwania pracy. Aktywizacja zawodowa i sztuka autoprezentacji

dr Daniel Szostak

  

Sala 30a (Geocentrum)

12.00 – 12.45 

Odnawialne Źródła Energii – czy warto w nie inwestować?

dr Małgorzata Świątek         

 

Sala 2

12.00 – 12.45 

Zjawisko tsunami na oceanach - geneza, występowanie, systemy ostrzegania

dr Tomasz Wolski

 

Sala 30a (Geocentrum)

13.00 – 13.45 

Konflikty ekologiczne

prof. dr hab. Marek Dutkowski

 

Sala 2

13.00 – 13.45 

Zjawisko tsunami na oceanach – geneza, występowanie, systemy ostrzegania

dr Tomasz Wolski

               

 WARSZTATY

adresaci: dzieci, uczniowie szkół  gimnazjalnych i licealnych, dorośli   (wymagany wcześniejszy kontakt)

zgłoszenia na warsztaty: mgr Katarzyna Lewczuk

tel. 91 444 25 31. e-mail: katarzyna.lewczuk@usz.edu.pl

 

Uwaga: 

Zajęcia „Barwny świat minerałów” odbywają się w grupach 12 osobowych (praca z mikroskopem)

Zajęcia „Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji z wykorzystaniem elektronicznego pomiaru efektywności” odbywają się w grupach maksymalnie 24 osobowych (ćwiczenia z defibrylatorem)

pozostałe warsztaty w grupach 15 osobowych

 

Sala 218 (Geocentrum)

9.00 – 9.45     

Barwny świat minerałów

mgr  Łukasz Maciąg

 

 Sala 218 (Geocentrum)

10.00 – 10.45 

Barwny świat minerałów

mgr  Łukasz Maciąg

 

 Sala 111

11.00 – 11.45 

Czy aerozole morskie przenoszą ładunki elektryczne

dr hab. Roman Marks, prof. US

 

  RescueLab (piwnica Geocentrum)

11.00 – 11.45 

Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji z wykorzystaniem elektronicznego pomiaru efektywności

dr Tomasz Zalewski

 

Sala 111

12.00 – 12.45 

Elementy elektryczności w przyrodzie

dr hab. Roman Marks, prof. US

 

RescueLab (piwnica Geocentrum)

12.00 – 12.45 

Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji z wykorzystaniem elektronicznego pomiaru efektywności

dr Tomasz Zalewski

 

Sala 112

12.00 – 12.45 

Warsztaty Google Earth, GIS dla wszystkich

dr Jacek Rudewicz

 

Sala 112

13.00 – 13.45 

Warsztaty Google Earth, GIS dla wszystkich

dr Jacek Rudewicz

 

ul. Mickiewicza 18

 Sala 411

9.00 – 9.45     

Modelowanie rzeźby terenu z użyciem Systemów Informacji Geograficznej

dr Paweł Terefenko

 

Sala 106

9.00 – 9.45     

Pływające miasto

dr Elżbieta Mydłowska, dr Marika Pirveli

 

Sala 106

10.00 – 10.45 

Gruzja (Kaukaz) – krajobraz, język, ludzie, kultura

dr Elżbieta Mydłowska, dr Marika Pirveli

 

Sala 106

11.00 – 11.45 

Niewolnictwo XXI wieku – o handlu ludźmi

dr Elżbieta Mydłowska, dr Marika Pirveli

 

Sala 306

11.00 – 11.45 

Piasek, plaża, wydmy

mgr Sylwia Wochna-Bartnik, mgr Paweł Osóch

 

Sala 411

11.00 – 11.45 

Modelowanie rzeźby terenu z użyciem Systemów Informacji Geograficznej

dr Paweł Terefenko

 

Sala 306

12.00 – 12.45 

Piasek, plaża, wydmy

mgr Sylwia Wochna-Bartnik, mgr Paweł Osóch

 

 Muzeum Geologicznym:

uczniowie szkół podstawowych I-IV, 6-11 lat, grupa max. 22 osoby; sala 101

9.00 - 11.00 

Warsztaty paleontologiczne "Uwiecznij Amonita"

prowadzący: mgr  Robert Woziński

 lub

 dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat, grupa max. 20 osób; sala 101

9.00 - 11.00 

warsztaty pt. "Fascynujący świat minerałów"

prowadzący: mgr  Robert Woziński

 

(od 10 lat) max. 35 osób,

sala 102

12.00 - 13.00 –

Projekcja filmu o tematyce przyrodniczo – geologicznej,

 

uczniowie szkół ponadpodstawowych, grupa max 30 osób

s.102 (Geocentrum)

13.00-13.45 - 

zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikiem

prowadzący:  mgr R. Woziński lub dr D. Zawadzki          

    

 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Koordynator Wydziałowy: dr Hanna Soroka-Potrzebna

tel. 506 – 905 – 589, e-mail: hanna.soroka@wzieu.pl

 Ul. Cukrowa 8

Na wszystkie wykłady, warsztaty oraz laboratoria obowiązują zapisy u Koordynatora Wydziałowego.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową lub telefoniczną.              

 17.09.2018 r.,            PONIEDZIAŁEK

 WYKŁADY

Adresaci: uczniowie szkół licealnych

Sala 316 SIL

10.00 – 10.45, 

Nowoczesne rozwiązania w transporcie kolejowym w Polsce

dr inż. Arkadiusz Drewnowski

 

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, max 30 osób,  

Sala 314 SIL

11.00 – 11.45, 

Selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwie domowym

dr Krzysztof Małachowski, dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

 

 LABORATORIA

 Adresaci: uczniowie szkół licealnych o profilu ekonomicznym, max 15 osób, 

Sala 127 SIL

11.00 – 12.30L

Zawód księgowego wczoraj, dziś i jutro...

dr Hanna Czaja-Cieszyńska

 

Adresaci: uczniowie szkół licealnych o profilu ekonomicznym, max 15 osób, 

Sala 127 SIL

12.45 – 13.30

Odkrywanie prawdy o kosztach: zasobów, działań, utrzymania klientów w RachLab

dr Konrad Kochański

 

 18.09.2018 r.,     WTOREK    

WYKŁADY

Adresaci: uczniowie szkół licealnych

Sala 316 SIL

10.00 – 10.45 

Nowe technologie a sprawozdawczość i giełda

dr Adam Lulek

 

WARSZTATY

Adresaci: uczniowie szkół licealnych, max 30 osób, 

Sala 314 SIL 

10.00 – 11.30

Idealny lider

mgr Katarzyna Zioło

 

 Adresaci: przedszkole, max  30 osób,  

Sala 315 SIL

11.00 – 11.45, 

Statystyka od przedszkola

dr Kamila Bednarz-Okrzyńska

 

 Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych, max 30 osób,  

Sala 314 SIL

11.45 – 12.45

Różnice kulturowe w aspekcie globalizacji

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, dr Anna Drab-Kurowska

 

19.09.2018 r.,    ŚRODA    

WYKŁADY

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych

Sala 316 SIL

10.00 – 10.45

Czy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia publicznego?

dr Magdalena Kogut-Jaworska

 

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych

Sala 316 SIL  

11.00 – 11.45

Ochrona danych osobowych i wizerunku wobec rozwoju nowych technologii. Prawne aspekty bezpiecznego korzystania z urządzeń i aplikacji mobilnych.

dr Iwona Szymczak

  

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych (ostatni rok) i licealnych

Sala 316 SIL

12.00 – 12.45, 

Księgowy – zawód z przyszłością

mgr Damian Łazarczyk

 

Adresaci: uczniowie szkół licealnych

Sala 316 SIL

13.00 – 13.45

Inwestowanie w kapitał ludzki - korzyści indywidualne i społeczne

dr hab. Ireneusz Jaźwiński

 

WARSZTATY 

Adresaci: uczniowie szkół licealnych

25 osób,  zapisy nr tel. 506 905 589

Sala 315-316 SIL

09.15 – 10.45

Finansowa gra edukacyjna: finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe, podatki

dr Dominika Kordela, dr Dariusz Pauch, dr Maciej Pawłowski

 

 Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych, max 30 osób, 

Sala 323 SIL

11.00 – 11.45

Jak założyć i prowadzić "firmę" w turbulentnym otoczeniu?

prof. US dr hab. M. Porada-Rochoń, dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska, dr Karolina Drela

 

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych, max 30 osób, 

Sala 323 SIL

12.00 – 13.00

Współczesna promocja w turystyce, czyli jak „opakować” niematerialny produkt turystyczny

dr Marta Sidorkiewicz, dr Agnieszka Sawińska