Wstęp

Szanowni Państwo,

 Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie. 

Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Ma to szczególne znaczenie dla licealistów stojących przed wyborem uczelni, w której podejmą studia. Uczniowie szkół średnich nie są jednak jedynymi adresatami wydarzeń festiwalowych. Zapraszamy całe rodziny – od kilkuletnich dzieci po seniorów. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkowie innych organizacji zrzeszających dorosłych są częstymi gośćmi naszych wydarzeń.

Festiwal rozpoczyna się w sobotę (16 września 2017 roku) wydarzeniami przedfestiwalowymi w Szczecinie. Uroczysta inauguracja XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w poniedziałek (18 września 2017 roku) o godz. 17.00 w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Inauguracja połączona będzie z dyskusją panelową na temat: Wpływ cywilizacji na człowieka. Uroczystość uświetni występ młodzieży ze szkolnego koła teatralnego. 

Od poniedziałku do piątku (18 – 23 września 2017 roku) przygotowano szeroką ofertę spotkań w poszczególnych uczelniach i placówkach naukowych. Uczestnikom zaproponowano liczne wykłady, kilkadziesiąt różnych zajęć laboratoryjnych i warsztatów, wystaw i pokazów.

W sobotę (23 września 2017 roku) proponujemy edukacyjne wyjazdowe zajęcia terenowe w najpiękniejszych i cennych przyrodniczo miejscach naszego województwa.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się ze wszystkimi propozycjami poszczególnych uczelni i placówek naukowych naszego regionu.Prof. dr hab. Ewa Komorowska
Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki