Wydział Architektury

Data: 21-23.09.2021
Wykład z prezentacją multimedialną
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: olga.gazinska@zut.edu.pl
Terminy indywidualnie do ustalenia z prowadzącymi
Miasta wymyślone. Urbanistyka w grach wideo.
Opiekun: mgr inż. arch. Olga Gazińska
21-23.09.2021
Wykład z prezentacją multimedialną
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: olga.gazinska@zut.edu.pl
Terminy indywidualnie do ustalenia z prowadzącymi
Zielone ulice, znaczenie drzew w miastach
Opiekun: Studenckie Koło Naukowe Miasto Twórcze
21-23.09.2021
Wykład z prezentacją multimedialną
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: marzecki@post.pl
Terminy indywidualnie do ustalenia z prowadzącymi
Widać nie widać.
Opiekun: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, Centrum Cyberurbanistyki
Zmień
Włącz tryb kontrastu