WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

21-23.09.2021
Wykład
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: joanna.podlasinska@zut.edu.pl, tel. 501 565 345
Terminy indywidualnie do ustalenia z prowadzącymi
Fascynujący świat śluzowców
Opiekun: dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT
Wykład o roli i znaczeniu śluzowców. Śluzowce Lasku Arkońskiego. Rozpoznawanie podstawowych gatunków.
21-23.09.2021
Wykład
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: entomology@zut.edu.pl, tel. 91 449 63 86
Terminy indywidualnie do ustalenia z prowadzącymi
Mity i fakty o nietoperzach
Opiekun: dr hab. Magdalena Dziegielewska, prof. ZUT
Zrozumienie powiązań nietoperzy ze środowiskiem oraz roli w redukcji groźnych szkodników roślin, a także uciążliwych owadów. Przełamywanie uprzedzeń związanych z nietoperzami. Poznanie zagrożeń dla nietoperzy wynikających z różnych inwestycji podejmowanych przez człowieka.
21-23.09.2021
Dyskusja moderowana
Adresaci: uczniowie szkół średnich
Zapisy: anna.kiepas-kokot@zut.edu.pl, tel. 797 570 255
Terminy indywidualnie do ustalenia z prowadzącymi
Jak zarabiać na wiedzy o ochronie środowiska?
Opiekun: dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot
Zajęcia mają na celu przedstawienie, w dostępny dla młodzieży sposób, zasad komercjalizowania wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Prowadząca zajęcia zamierza zachęcić młodzież do aktywnej dyskusji na temat wyboru ścieżki rozwoju opartej na pogłębianiu własnej wiedzy i kształtowaniu na jej bazie produktów rynkowych (usług), których sprzedaż zapewnia pozyskiwanie środków na godne i satysfakcjonujące życie. Zamiarem prowadzącej jest udowodnienie tezy, że praca zawodowa oparta na wiedzy, której źródłem jest pasja, pozwala na spełnienie własnych ambicji i pozyskanie godziwego wynagrodzenia. Tłem do dyskusji będzie synteza kondycji rynku usług środowiskowych i prognoza ich rozwoju, uwzgledniająca perspektywę przyszłych uczestników tego rynku (obecnej młodzieży). Uczestnikom zajęć zostanie przedstawiona krótka charakterystyka podmiotów publicznych, prywatnych i należących do sektora pozarządowego - uczestniczących w usługach środowiskowych oraz ich główne zadania.
Zmień
Włącz tryb kontrastu