Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia; Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

21 wrzesień
wykład
Adresaci: licealiści; max jedna klasa w każdej turze
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Al. Piastów 40b sala 223
trzy tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45
Człowiek – maszyna doskonała
Opiekun: Dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US
21 wrzesień
wykład
Adresaci: licealiści; max jedna klasa w każdej turze
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Al. Piastów 40b sala 218
trzy tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45
Wyczynowe uprawianie sportu na wyższej uczelni – dwutorowość w sporcie
Opiekun: Dr Marek Kolbowicz
22 wrzesień
wykład
Adresaci: licealiści; max jedna klasa w każdej turze
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Al. Piastów 40b sala 223
trzy tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45
Wybrane fakty i mity w dietetyce
Opiekun: Dr Anna Krajewska-Pędzik
22 wrzesień
wykład
Adresaci: licealiści; max jedna klasa w każdej turze
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Al. Piastów 40b sala 218
trzy tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45
Program polityki zdrowotnej dotyczący przeciwdziałanie nadwadze i otyłości w populacji dziecięcej
Opiekun: Dr Joanna Ratajczak
24 wrzesień
wykład
Adresaci: licealiści; max jedna klasa w każdej turze
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Al. Piastów 40b sala 223
trzy tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45
ABC szczepień ochronnych
Opiekun: Dr Katarzyna Klapczyńska
20 wrzesień
Adresaci: licealiści, grupy max 8 osób
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, sala konferencyjna, ul. Narutowicza 17 Szczecin
cztery tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45; czwarta 13.00 -13.25
Psychofizjologia w praktyce
Opiekun: mgr Szymon Kucharski
21 wrzesień
warsztat
Adresaci: licealiści,
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Park Kasprowicza, zbiórka przy Pomniku Czynu Polaków (W razie złej pogody zajęcia odbędą się na sali gimnastycznej, ul. Wielkopolska 15 Szczecin)
godzina 10.00-11.00
Bezpieczeństwo w podróży
Opiekun: Mgr Radosław Sroka
Zabezpieczenie bagażu, zasady zachowania się i gestykulacji w różnych regionach świata, prewencja niebezpiecznych sytuacji, podstawowe techniki samoobrony (wskazany wygodny strój do ćwiczeń)
20 wrzesień
Adresaci: licealiści, grupy max 6 osób
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Laboratorium Genetyki, ul. Narutowicza 17 Szczecin
cztery tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45; czwarta 13.00 -13.25
Sprawdź czy masz geny mistrza
Opiekun: Dr hab. Marek Sawczuk, prof. US i dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. US
23 wrzesień
Adresaci: licealiści, grupy max 6 osób
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Laboratorium Kinezjologii, ul. Narutowicza 17 Szczecin
cztery tury: pierwsza 10.00-10.45; druga 11.00 - 11.45; trzecia 12.00-12.45; czwarta 13.00 -13.25
Pomiar diagnostyczny równowagi w warunkach dynamicznych i statycznych
Opiekun: Dr Beata Florkiewicz, prof. US
21 wrzesień
Adresaci: licealiści, grupy max 10 osób
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Laboratorium Fizjologii, ul. Narutowicza 17 Szczecin
cztery tury: pierwsza 9.00 - 9.30; druga 9.45 - 10.15; trzecia 10.30 - 11.00; czwarta 11.15 - 11.45
Zastosowanie testów fizjologicznych w sporcie
Opiekun: Dr Rafał Buryta
22 wrzesień
licealiści, max jedna klasa w jednej turze
Adresaci: licealiści, grupy max 8 osób
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
Al. Piastów 40b; sala 24
cztery tury: pierwsza 10.00-10.30; druga 10.45 - 11.15; trzecia 11.30-12.00; czwarta 12.15 -12.45
Muzeum sportu – olimpizm
Opiekun: Dr hab. Jerzy Eider, prof. US
23 wrzesień
warsztaty
Adresaci: licealiści, grupy max jedna klasa
Zapisy: tel. 601 738 066; elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
09.00 – 15.00
Blok I: „Okiem mikroskopu”; Blok II: „Manipulacje - zagrożenia”; Blok III: „Okiem antropologa”
Opiekun: dr Magdalena Bihun, dr Bożena Białecka, mgr Marek Pietrasik, dr Kinga Michnik
Zmień
Włącz tryb kontrastu