Wydziął Prawa i Administracji US, 2021

21.09.2021 r.
konwersatorium
Wydział Prawa i Administracji, Narutowicza 17 a, Szczecin
9.00 - 9.45
Procedura głosowania w lokalu wyborczym a alternatywne metody głosowania w wyborach w Polsce
Opiekun: dr Radosław Zych
katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
21.09.2021 r.
wykład z dyskusją
Wydział Prawa i Administracji, Narutowicza 17 a, Szczecin
13.00- 13.45
Policja jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze
Opiekun: dr Marta Jasińska
katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
21.09.2021 r.
spotkanie dyskusyjne
Wydział Prawa i Administracji, Narutowicza 17 a, Szczecin
14.00- 14.45
Społeczna odpowiedzialność uczelni i zrównoważony rozwój
Opiekun: dr Michał Peno
katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
21.09.2021 r.
wykład
Wydział Prawa i Administracji, Narutowicza 17 a, Szczecin
10.00 – 10. 45
Prawa i obowiązki mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego
Opiekun: dr Ewa Koniuszewska
katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
21.09.2021 r.
wykład
Wydział Prawa i Administracji, Narutowicza 17 a, Szczecin
11.00- 11.45
Uprawnienia kupującego (konsumenta) z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne zakupionej rzeczy
Opiekun: dr Izabela Mycko – Katner
katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
21.09.2021 r.
wykład
Wydział Prawa i Administracji, Narutowicza 17 a, Szczecin
12.00- 12.45
Prawo autorskie
Opiekun: dr Przemysław Katner
katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
Zmień
Włącz tryb kontrastu