Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr inż. Renata Dobrzyńska
tel. 91 449 44 06, Renata.Dobrzynska@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Aula Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19
09.00 – 09.45
Innowacje w transporcie i logistyce
Opiekun: dr. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz
Tematyka wykładu dotyczy zagadnień transportu i logistyki, a w szczególności nowoczesnych rozwiązań stosowanych do usprawnienia dostaw towarów do ostatecznych klientów. Omówione zostaną przykłady wybranych rozwiązań innowacyjnych stosowanych w magazynowaniu i dystrybucji towarów, w tym podczas obsługi ładunków w portach morskich.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr inż. Magdalena Urbaniak
tel. 91 449 45 74, murbaniak@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie gimnazjów i uczniowie klas 1-3 LO.
Aula Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19
10.00 – 10.45
Rola i znaczenie materiałów w rozwoju cywilizacji
Opiekun: prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski
Materiały mają zasadniczy udział i są jedną z podstawowych składowych siły napędowej rozwoju cywilizacji. Ludzkość od zarania dziejów, dzięki uprawianiu techniki, zmienia warunki życia znacząco, a niekiedy rewolucyjnie. Te zmiany dotyczą nie tylko sfery materialnej, wpływają również na zachowania społeczne i obyczaje. Chcąc przedstawić rolę materiałów w procesie kształtowania się warunków życia człowieka - ich wpływ na nasz dobrobyt i bezpieczeństwo - od czasów najdawniejszych do współczesności, pozostając jednocześnie na gruncie praktycznym (aby powiązać je z techniką), najłatwiej można to przeprowadzić, omawiając przykłady wynalazków. Z oczywistych powodów, możliwe jest jedynie krótkie omówienie kilku z nich. O wyborze zdecydowało istotne / przełomowe, zdaniem autora, ich znaczenie dla rozwoju ludzkości.
WYDZIAŁ INFORMATYKI
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr inż. Anna Barcz
tel. 91 449 55 84; abarcz@wi.zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, >12 lat
Aula Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19
11.00 – 11.45
Adresy IP albo (nie)anonimowość w Internecie
Opiekun: mgr. inż. Sławomir Wernikowski
Wykład, który opowie, czym jest adres IP i dlaczego pełni tak fundamentalną rolę w funkcjonowaniu całego Internetu. Wspomnimy też, czy adresów IP wystarczy dla wszystkich oraz czy możliwe jest, aby ukryć swój adres przed światem. Będzie też trochę o historii Internetu jako takiego oraz tym, czy informatycy mają poczucie humoru.
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr inż. Krzysztof Jaroszewski
tel. 91 449 53 19, Krzysztof.Jaroszewski@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie gimnazjów i uczniowie klas 1-3 LO.
Aula Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19
12.00 – 12.45
Uczłowieczanie maszyn, czyli o interakcji ludzi z maszynami
Opiekun: dr inż. Maja Kocoń
Od dawna prowadzone są badania nad sposobami komunikacji człowieka z maszynami, które będą dla nas intuicyjne i nie wymagające dodatkowej nauki obsługi. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się roboty społeczne i wirtualni asystenci, którzy mają reagować nie tylko na komendy słowne, ale również na wysyłane przez nas sygnały niewerbalne jak mimika twarzy czy gesty. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność nowych sposobów interakcji ze światem maszyn na wykładzie zostaną omówione powszechnie spotykane problemy związane z komunikacją człowiek-maszyna. Przede wszystkim zostaną przedstawione istniejące formy interakcji z maszynami, zastanowimy się czy w najbliższym czasie znajdą one zastosowanie w naszym otoczeniu oraz w jakim stopniu mogą nas wspomóc w życiu codziennym.
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr Rafał Mazur
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, >12 lat
Aula Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19
13.00 – 13.45
CSR- jako element kształtowania wizerunku organizacji
Opiekun: dr Arkadiusz Malkowski
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl /tel. 91 449 69 07, rafal.mazur@zut.edu.pl
Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (od ang. corporate social responsibility) to koncepcji budowania strategii organizacji uwzględniającej oczekiwania różnymi grup interesariuszy. Bycie społecznie odpowiedzialnym to kierunek działań zmierzających do zbudowania wizerunku organizacji. Jak to zrobić i jakie wartości podkreślać dowiedzą się słuchacze wykładu pt. CSR- jako element kształtowania wizerunku organizacji.
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, >12 lat
Aula Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19
14.00 – 14.45
Regionalne efekty ekonomiczne obszarów chronionych
Opiekun: dr inż. Wojciech Zbaraszewski
Wojciech.Zbaraszewski@zut.edu.pl
Jednym ze współczesnych zasadniczych problemów jest ochrona różnorodności biologicznej, zachowania walorów przyrody w stanie niepogorszonym dla przyszłych pokoleń. W tym celu tworzy się obszary chronione, które m.in stwarzają warunki dla rozwoju turystyki, edukacji, badań. Na świecie w ostatnich latach znacząco zwiększyła się ich liczba i zasięg. Powszechnie za najwyższą formę obszarowej ochrony przyrody uznaje się parki narodowe. Polskie parki narodowe odwiedza rocznie ok. 12 mln osób, wobec 53 mln odwiedzających w parkach niemieckich. Dłuższą tradycję w tworzeniu parków ma Polska, gdyż już w 1932 utworzono 2 parki (w Niemczech pierwszy park utworzono w 1970). Jednak to w Niemczech po 2000 r. utworzono 4 nowe parki narodowe wobec 1 w Polsce. W obu krajach plany tworzenia nowych parków, jak i próby powiększenia obszaru istniejących napotykają na duży opór społeczny, często powodując konflikty lokalne. W dyskusji o ustanowieniu takich obszarów przywoływane są argumenty o istniejących ograniczeniach w użytkowaniu gruntów (koszt alternatywny). Wydaje się, że w Polsce brakuje jednoczesnego przywołania efektów ekonomicznych obszaru chronionego (ujęcia tych efektów w pieniądzu i liczbie osób zatrudnionych dzięki realizowanej turystyce). W Niemczech stosuje się metodę umożliwiającą określenie tych regionalnych efektów na obszarach chronionych - w ujęciu wartościowym i zatrudnieniu. Celami wykładu jest zapoznanie uczestników z wynikami niemieckich badań w zakresie szacowania regionalnych efektów ekonomicznych z turystyki na obszarach chronionych.
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr inż. arch. Ryszard Hajdamowicz
tel. 449 45 75, rhajdamowicz@ps.pl
PREZENTACJE I WARSZTATY
Adresaci: licealiści
ul. Żołnierska 50 sala 410
10.00 – 12.00
Warsztaty artystyczne , projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Opiekun: mgr inż. arch. Agnieszka Lamprecht
tel. 501 284 588, Agnieszka.Lamprecht@zut.edu.pl
Tematem warsztatów będzie interpretacja wizualna utworu muzycznego. Uczestnicy będą mieli za zadanie, po wielokrotnym odsłuchaniu utworu muzycznego zobrazowania związanych z nim emocji w technice malarskiej lub rysunkowej. Działanie to pokazuje charakter pracy przy projektowaniu wnętrz i otoczenia związany z określeniem skojarzeń i nadawaniu im formy wizualnej. Wszystkie potrzebne materiały zapewnia uczelnia.
Adresaci: licealiści i starsi
ul. Żołnierska 50, sala 410
12.00 – 13.30
Warsztaty modelowania wirtualnego 3D.
Opiekun: dr inż .arch. Dorota Janisio-Pawłowska, mgr inż. arch. Kamila Nowak, mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz, Michał Dziendzik
tel. 601 430 414, tel. 91 449 56 11, Tomasz.Sachanowicz@zut.edu.pl
W tej części warsztatów młodzież zostanie zaproszona do pracowni komputerowej. Ze względu na ilość stanowisk liczba uczestników jest ograniczona do 15-tu osób. W czasie zajęć będzie możliwość zapoznania się i pracy w prostym intuicyjnie obsługiwanym programie architektonicznym 3D.
Adresaci: licealiści
ul. Żołnierska 50, sala 15
13.30 – 15.00
Warsztaty modelowania architektonicznego z papieru i kartonu.
Opiekun: dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
tel. 91 449 55 24, e-mail: Arlet@zut.edu.pl
Dla osób chcących sprawdzić czy mają zdolności manualne proponujemy warsztaty modelowania z papieru i kartonu. Tematem będą domy z różnych rejonów Europy.
Adresaci: licealiści
Zapisy: Ilość uczestników 30 osób. Proszę o kontakt w celu zapisania się na pokaz.
Al. Piastów 50 (zbiórka hol WBiA )
11.00 – 13.00
Druk 3D z betonu. Wykłady i warsztaty ,.
Opiekun: mgr inż. arch. Szymon Skibicki
tel. 881 777 338, e-mail: Szymon.Skibicki@zut.edu.pl
Druk 3D betonu-najnowsze osiągnięcia inżynierii budownictwa. W ramach wykładu zostanie omówiona technologia druku 3D przy użyciu kompozytów cementowych. Następnie odbędzie się pokaz wykonania elementów w technologii 3D. Pokaz wykona zespół badawczy- Kaszyńska M., Skibicki S., Techman M., Zieliński A., Wróblewski T.
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
Opiekun: Koordynator wydziałowy: dr hab. inż. Dariusz Moszyński
tel. 91 449 41 32 e-mail:dmoszynski@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie gimnazjów i uczniowie klas 1-3 LO.
Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Al. Piastów 45
10.00 – 10.45
Człowiek stworzony na nowo - innowacyjne materiały polimerowe
Opiekun: dr. inż. Agnieszka Piegat
Co możemy ulepszyć i wymienić w ciele człowieka? Jakie sztuczne organy potrafimy obecnie wytwarzać? W telegraficznym skrócie wykład wprowadzi do tematyki związanej z opracowywaniem nowych materiałów polimerowych dla medycyny.
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI i RYBACTWA
Opiekun: koordynator wydziałowy: dr hab. inż. Adam Tański
tel.: 91 449 66 67; atanski@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Al. Piastów 45
11.00 – 11.45
Nowoczesna akwakultura
Opiekun: dr hab. inż. Jacek Sadowski prof. ndzw.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia współczesnej akwakultury, która obecnie stanowi alternatywę w produkcji żywności łącząc możliwość uzyskiwania bogatego w białko produktu i ochronę przyrody dzięki zastosowaniu systemów RAS. Ponadto podczas spotkania zaprezentowane zostaną gatunki ryb, które znamy i lubimy, nowinki technologiczne i wiele ciekawostek ze środowiska wodnego. Serdecznie zapraszamy ;)
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Opiekun: koordynator wydziałowy: mgr Aneta ZIerke
tel.: 91 449 61 97, azierke@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Al. Piastów 45
12.00 – 12.45
Życie seksualne dzikich…
Opiekun: dr hab. inż. Joanna Podlasińska
Podczas wykładu zostanie przedstawione znaczenie wymiany genetycznego oraz zostaną zaprezentowane sposoby rozmnażania występujące w przyrodzie u roślin i wybranych gatunków zwierząt. Serdecznie zapraszamy.
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Opiekun: koordynator wydziałowy: dr hab. Małgorzata Szewczuk
tel.: 91 449 67 57; malgorzata.szewczuk@zut.edu.pl
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Al. Piastów 45
13.00 – 13.45
Bakteriofagi w ochronie żywności
Opiekun: mgr inż. Xymena Stachurska
Podczas wykładu przyblizona zostanie tematyka mikrobiologiczno-wirusologiczna, a w szczególności potencjał bakteriofagów w ochronie żywności. Prezentacja obejmie charakterystykę oraz możliwości wykorzystania tych małych wirusów. Ponadto, uczniowie będą mogli stanąć niemal oko w oko z bakteriofagiem, obserwując łysinki fagowe na płytce Petriego.

Wszystkie zajęcia odbywają się 20 września, w czwartek.

Zmień
Włącz tryb kontrastu